Posted on

Môi trường làm việc quyết định đến thành bại của mỗi con người và văn hóa công ty quyết định đến sự tồn tại và phát triển của công ty đó. Nhận thức được việc xây dựng nét văn hóa riêng của MCBooks. Đó không phải là những điều gì to tát mà đơn giản là những điều giản dị hàng ngày.

Chào đón nhân viên mới trong sự hân hoan và ấm cúng

Những cái bắt tay thật chặt

Bức ảnh chung của đại gia đình MCBooks ngày có thêm thành viên mới

Lễ sinh nhật được tổ chức đầy ý nghĩa

Cơ hội để thể hiện yêu thương

Những cuốn sách giá trị được lãnh đạo trao tặng

Sinh nhật của người anh Cả được tổ chức trong một cách trang trọng và thân tình

Chúng tôi sẽ không hô khẩu hiệu, những gì chúng tôi đang làm chính là cách chúng tôi tạo ra một gia đình thật sự

MCBooks – Sức mạnh khi chúng ta nhìn về một hướng

 

 

 

 

 

 

/* Remnove chat fb */ 001-messenger