SỨ MỆNH

     Knowledge Sharing – Trao giá trị tri thức

TẦM NHÌN

 • Khẳng định vị thế dẫn đầu trong dòng sách ngoại ngữ
 • Chiếm lĩnh vị trí tiên phong trong dòng sách tham khảo
 • Cách tân và tái định vị dòng sách phát triển kỹ năng dành cho doanh nhân
 • Trở thành đối thủ của các đơn vị dẫn đầu về Kinh doanh online

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

                            ” TÍN – TÂM – NHÂN – TRÍ – TẠO -QUẢ “

1) Uy tín

 • Lấy uy tín làm danh dự của bản thân mỗi người trong MCBooks

2) Tận tâm

 • Lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm

3) Nhân tâm

 • Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, chủ động và sáng tạo, hợp tác, gắn kết
 • Xây dựng các chính sách tốt tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng xứng đáng với năng lực cho tất cả cán bộ nhân viên
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác win-win với các đối tác

4) Trí tuệ

 • Lấy việc học tập làm trọng tâm để mỗi cá nhân trong công ty có thể thăng tiến
 • Doanh nghiệp cùng học tập và phát triển thông qua việc mỗi cá nhân chia sẻ tri thức cho nhau.

5) Sáng tạo

 • Sáng tạo là đòn bẩy của sự phát triển
 • Nỗ lực tạo ra những sản phẩm hoàn hảo và sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Luôn nâng cao chất lượng sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của khách hàng

6) Hiệu quả  

 • Tạo ra những sản phẩm giúp khách hàng học tập hiệu quả
 • Đề cao sự hiệu quả trong công việc của mỗi cá nhân
 • Tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp