Điều 1: Nguyên tắc đăng kí tài khoản của MCBooks JSC.

Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng kí tài khoản trên các ứng dụng của MCBooks JSC, thông tin sửa đổi bổ sung tài khoản trên app này.

Ngoài việc tuân thủ thỏa thuận sử dụng, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của các ứng dụng trên MCBooks JSC.

Điều 2: Trước khi đăng kí tài khoản bạn xác nhận đã đọc hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong thỏa thuận sử dụng của MCBooks JSC.

Khi đăng kí tài khoản bạn cần phải đồng ý cung cấp các thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sự thay đổi trong thực tế.

Điều 3: Mục đích thu thập thông tin cá nhân.

Thực hiện quản lý đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.

Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về thay đổi của các tính năng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của người dùng.

Tiếp nhận thông tin góp ý đề xuất, khuyến nại của thành viên nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Liên hệ với thành viên để giải quyết các yêu cầu của thành viên.

Điều 4: Phạm vi thu thập thông tin cá nhân.

Nội dung thông tin thu thập ( Nếu có ):

Họ và tên

Ngày,tháng, năm sinh

Số điện thoại

Giới tính

Email

Địa chỉ

Người dùng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó chúng tôi không thể đảm bảo cho người dùng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân khi bạn đăng kí làm thành viên của các ứng dụng trên MCBooks JSC. Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng những thông tin này.

Điều 5: Phương pháp thu thập thông tin.

Các thông tin cá nhân của thành viên được thu thập thông qua các biểu mẫu đăng kí thành viên được cung cấp công khai trên các ứng dụng của MCBooks JSC.

Điều 6: Việc công khai chỉnh sửa thông tin thu thập

Chúng tôi cấp quyền cho thành viên tự chỉnh sửa thông tin công khai trong phần “Thông tin tài khoản” của các ứng dụng. Chúng tôi chỉ hủy bỏ khi thành viên có yêu cầu.

Chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan của chính phủ vì các mục đích an toàn an ninh, hải quan, nhập cư và các mục đích theo luật luật định khác trong phạm vi được yêu cầu.

Điều 7: Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần Sách MCBooks

Địa chỉ: Ô số 34E, Khu đấu giá 3ha, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0986955542

Email: app@mcbooks.vn

Điều 8: Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi sử dụng những biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ truy cập hoặc sử đổi trái phép, tiết lộ hoặc hủy dữ liệu.

Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập thông tin cá nhân, những người này cần biết thông tin này để vận hành, pháp triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị giằng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật bao gồm chấm dứt việc làm, truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản dùng trên các ứng dụng của MCBooks JSC, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của thành viên đến bất kì ai hay đơn vị thứ 3 nào khác. Thông tin về tài khoản của bạn được đặt trên một máy chủ rất an toàn.

Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định vì vậy thành viên hãy luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu nó là việc cần thiết dể bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn trên các ứng dụng của MCBooks JSC hoặc những người khác cũng như ngăn ngừa các hoạt động phạm pháp, vi phạm quy định làm ảnh hưởng lớn tới các thành viên khác. Hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.

Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của mình.

Điều 9: Hướng dẫn xóa dữ liệu

Các ứng dụng của MCBooks JSC chỉ là một Nền tảng giúp người dùng trải nghiệm việc đọc sách điện tử ( nghe và đọc ) và chúng tôi không lưu dữ liệu cá nhân của bạn vào máy chủ của chúng tôi. Nhưng theo các quy tắc của Nền tảng Facebook, chúng tôi phải cung cấp URL gọi lại xóa dữ liệu người dùng hoặc URL hướng dẫn xóa dữ liệu. Nếu bạn muốn xóa các hoạt động của mình đối với các ứng dụng của MCBooks, bạn có thể xóa các hoạt động của mình theo hướng dẫn sau.

Đi tới Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook của bạn. Nhấp vào “Bảo mật và đăng nhập”. Sau đó, truy cập “Ứng dụng và Trang web” và bạn sẽ thấy tất cả các hoạt động Ứng dụng của mình. Chọn hộp tùy chọn của ‘MCBooks JSC’. Nhấp vào nút “Xóa”. Xin chúc mừng, bạn đã xóa các hoạt động của mình thành công.