Sách bài tập tiếng Anh của Mcbooks được biên soạn bài tập dựa trên những đầu sách tiếng Anh nổi tiếng như Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh 80/20, Mind Map English Grammar, IELTS Mike, Hacking Your English… 

Những đầu sách bài tập tiếng Anh này cung cấp hàng chục dạng bài tập khác nhau để các bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kỳ hay lấy chứng chỉ.

/* Remnove chat fb */
001-messenger