Pomath – Toán tư duy tiểu học

Toán tư duy cho học sinh lớp 1 – 5

Bộ sách Pomath – Toán tư duy cho học sinh tiểu học của Mcbooks bao gồm đầy đủ 5 bộ sách cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, có đáp án, được biên soạn bởi tiến sỹ Chu Cẩm Thơ đang công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Phát triển tư duy cho học sinh tiểu học

Các bộ sách cung cấp cho học sinh tiểu học những kiến thức cơ bản và nâng cao môn Toán của từng lớp, phát triển tư duy về số học và hình học cũng như đánh giá được năng lực của các em để có lộ trình học và cải thiện điểm số cho hợp lý.

/* Remnove chat fb */
001-messenger