Combo và 4 cuốn sách Ong vàng siêu trí tuệ cho trẻ từ 3 – 6 tuổi bao gồm: Kỹ năng mềm; Nhận thức, tư duy logic; Quan sát, tập trung, ghi nhớ; Tưởng tượng, sáng tạo.

/* Remnove chat fb */
001-messenger