Sách tiếng Trung giao tiếp bản quyền của Mcbooks có kèm theo file Audio để người tự học có thể học mọi lúc mọi nơi trên App điện thoại or máy tính.

/* Remnove chat fb */
001-messenger