VỀ MCB GROUP

**********

 

Chúng tôi là ai 

MCB Group chuyên hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và liên kết xuất bản, phát hành sách.

Tầm nhìn 

  • Khẳng định vị thế dẫn đầu trong dòng sách ngoại ngữ
  • Chiếm lĩnh vị trí tiên phong trong dòng sách tham khảo
  • Cách tân và tái định vị dòng sách phát triển kỹ năng dành cho doanh nhân
  • Trở thành đối thủ của các đơn vị dẫn đầu về Kinh doanh online

Sứ mệnh

Knowledge Sharing- Trao giá trị tri thức

Giá trị cốt lõi

  • Trao giá trị tốt nhất trong khả năng và nguồn lực mình có cho Thế giới
  • Thay đổi cách nhận thức học tập, truyền cảm hứng phát triển cá nhân cho mọi người
  • Hình mẫu tiên phong trong việc trao giá trị.
  • Đào tạo và phát triển cá nhân, tạo hiệu suất công việc và thu nhập cao sánh ngang các nước phát triển
  • “ Lò” huấn luyện doanh nhân nội bộ.

 

 

Dấu ấn nổi bật

25/08/2008: Thành lập Công ty Cổ phần sách MCBooks

2017: Phát triển mạnh ở các dòng sách về Kĩ Năng (KNBooks) và dòng sách Tham Khảo(TKBooks)

2018: Ra đời thương hiệu sách BIZBooks- sách dành cho Doanh nhân

2019: Chuyển mình mạnh mẽ với việc tách ra từng thương hiệu sách: Anh ngữ, Trung ngữ, Nhật ngữ, Hàn ngữ

2020: Tiến lên mô hình Tập đoàn MCB Group

 

 

BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG