THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO MCB HOLDINGS

Chức vụ

Họ và tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT MCB Holdings

Ông Nguyễn Văn Cường

1982

Từ 2008 – 2020: Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks

2020- 12/2021: Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks kiêm Chủ tịch HĐQT MCB Holdings

01/2022: Chủ tịch HĐQT MCB Holdings kiêm thành viên Ban Chiến lược 

Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks

Ông Vũ Bá Hùng

1986

Từ 2008 đến 2021: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks kiêm thành viên BCL Công ty Cổ phần Sách MCBooks

Từ 01/2022: Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks

Giám đốc MCBooks – Chi nhánh miền Nam

Ông Nguyễn Văn Quyết

1981

Từ 2008 đến nay: Giám đốc chi nhánh miền Nam kiêm thành viên Ban Chiến lược

Phó Tổng Giám đốc Tài chính MCBooks

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh

1987

Từ 2008 – 2017: Nhân viên kế toán MCBooks

2017-2020: Trưởng phòng kế toán MCBooks

Từ 2020 – 2022: Phó Tổng Giám đốc tài chính MCBooks

Giám đốc Công ty Cổ phần Sách BizBooks

Bà Đỗ Thị Hương

1991

T1/2020: Giám đốc Công ty Cổ phần Sách BizBooks

Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Tecinus

Ông Nguyễn Văn Thắng

1985

Từ 2021: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Tecinus

Giám đốc Công ty Cổ phần Nội dung số Lifoki

Ông Nguyễn Đức Long

1992

Từ 2022 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Nội dung số Lifoki

Giám đốc Công ty Cổ phần Wisfeed

Ông Nguyễn Mạnh Tuân

1994

02/2017 – 01/2020: Nhân viên Quản lý xuất bản sách kỹ năng MCBooks

01/2020 – 08/2022: Trưởng phòng Xuất bản Công ty Cổ phần Sách Bizbooks 

Từ 08/2022 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Wisfeed

Giám đốc Công ty Cổ phần Educational Connection

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

1990

Từ T9/2019 – T12/2020: Nhân viên kinh doanh MCBooks

Từ T1/2021 – T7/2021: Giám đốc thương hiệu sách tiếng Nhật Saiwai – MCBooks

Từ T8/2021 – đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Educational Connection

Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Ngoại ngữ VinCi

Nguyễn Văn Hào

1995

Từ 2021 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Ngoại ngữ VinCi