THÀNH VIÊN BAN LÃNH ĐẠO MCB HOLDINGS

Chức vụ

Họ và tên

Năm sinh

Quá trình công tác

Chủ tịch HĐQT MCB Holdings

Ông Nguyễn Văn Cường

1982

Từ 2008 – 2020: Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks

2020- 12/2021: Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks kiêm Chủ tịch HĐQT MCB Holdings

01/2022: Chủ tịch HĐQT MCB Holdings kiêm thành viên Ban Chiến lược

Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks

Ông Vũ Bá Hùng

1986

Từ 2008 đến 2021: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks kiêm thành viên BCL Công ty Cổ phần Sách MCBooks

Từ 01/2022: Giám đốc Công ty Cổ phần Sách MCBooks kiêm thành viên Ban Chiến lược

Giám đốc MCBooks – Chi nhánh miền Nam

Ông Nguyễn Văn Quyết

1981

Từ 2008 đến nay: Giám đốc chi nhánh miền Nam kiêm thành viên Ban Chiến lược

Phó Tổng Giám đốc Tài chính MCBooks

Bà Bùi Thị Hồng Hạnh

1987

Từ 2008 – 2017: Nhân viên kế toán MCBooks

2017-2020: Trưởng phòng kế toán MCBooks

Từ 2020 – 2022: Phó Tổng Giám đốc tài chính MCBooks kiêm thành viên Ban Chiến lược

Giám đốc Công ty Cổ phần Sách BizBooks

Bà Đỗ Thị Hương

1991

Từ 10/09/2014- 2015: Cộng tác viên kế toán MCBooks

Từ 1/2015 – 9/2015: Nhân viên kế toán sản xuất MCBooks

Từ 10/2015 – 2020: Phó phòng xuất bản MCBooks

Từ 2020 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Sách BizBooks

Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Tecinus

Ông Nguyễn Văn Thắng

1985

Từ 2018-2019 : Chuyên viên công nghệ thông tin – Phòng công nghệ MCBooks

Từ 2019-2021: Phó Phòng Công nghệ MCBooks

Từ 2021-Nay: Giám đốc công ty cổ phần công nghệ và truyền thông Tecinus.

Giám đốc Công ty Cổ phần Nội dung số Lifoki

Ông Nguyễn Đức Long

1992

Từ 5/2015- 2016: Chuyên viên Marketing xuất sắc MCBooks

Từ 2016 – 2017: Phó phòng Marketing MCBooks

Từ 2017- 2018: Trưởng phòng Marketing MCBooks

Từ 2019 – 2020: Phó Giám đốc Marketing và Kinh doanh kiêm thành viên Ban Chiến Lược MCBooks

Từ 2020 – 2022: Phó Tổng Giám đốc Marketing và Kinh doanh kiêm thành viên Ban Chiến Lược MCBooks

Từ 2022 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Nội dung số Lifoki kiêm thành viên Ban Chiến Lược.

Giám đốc Công ty Cổ phần Wisfeed

Ông Nguyễn Mạnh Tuân

1994

02/2017 – 01/2020: Nhân viên Quản lý xuất bản sách kỹ năng MCBooks

01/2020 – 08/2022: Trưởng phòng Xuất bản Công ty Cổ phần Sách Bizbooks

Từ 08/2022 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Wisfeed

Giám đốc Công ty Cổ phần Educational Connection

Bà Nguyễn Thị Lan Anh

1990

Từ T9/2019 – T12/2020: Nhân viên kinh doanh MCBooks

Từ T1/2021 – T7/2021: Giám đốc thương hiệu sách tiếng Nhật Saiwai – MCBooks

Từ T8/2021 – đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Educational Connection

Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Ngoại ngữ VinCi

Nguyễn Văn Hào

1995

Từ 24/01/2022 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Ngoại ngữ VinCi