Posted on

Bạn không giỏi ngữ pháp? Hãy làm theo bước dưới đây bạn giỏi ngữ pháp tiếng Anh hơn nhé!

Có thể bạn quan tâm: 6 lý do tại sao chúng ta nên học ngữ pháp tiếng Anh

Bước 1: Tìm hiểu từ loại

Mỗi từ đơn có thể được chia thành 8 nhóm từ hoặc từ loại khác nhau. Hiểu được từ loại sẽ là bước đầu trong việc nâng cao ngữ pháp tiếng Anh của bạn.

Có 8 nhóm từ loại: Danh từ (Noun), Tính từ (Adjective), Động từ (Verb), Đại từ (Pronoun), Phó từ (Adverb), Giới từ (Preposition), Liên từ (Conjunction) và Thán từ (Interjection). Học tốt từ loại bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc vận dụng ngữ pháp.

Bước 2: Học cách đặt câu

Thật tuyệt vời khi hiểu hết tất cả các từ, nhưng càng tuyệt vời hơn khi ta biết cách đặt các từ lại cùng với nhau. Đó là lý do tại sao bước 2 là tìm hiểu về các câu.

Câu là một tập hợp nhỏ các từ để chúng ta thể hiện một ý nghĩa hoàn chỉnh. Các câu hoàn chỉnh chứa một chủ thể (ai đó hoặc cái gì đó) và một động từ (hành động hoặc trạng thái của chủ thể). Cấu trúc của một câu thông thường sẽ là: someone or something doing or being something.

Bước 3: Tìm hiểu cụm từ

Cụm từ (phrase) là một phần trong tiếng Anh, và chúng ta sử dụng chúng mọi lúc. Chúng là một nhóm từ nhưng được tập hợp lại để hoạt động như một đơn vị duy nhất.

Có rất nhiều cụm từ khác nhau, khi tìm hiểu các cụm tù này bạn sẽ làm cho câu văn của mình phong phú hơn đấy!

Bước 4: Tìm hiểu mệnh đề

Mệnh đề là một phần khác của tiếng Anh, là bước tiếp theo đòi hỏi bạn phải nắm rõ khi học ngữ pháp. Tất cả các mệnh đề sẽ đều có chung một điểm chung là có một chủ thể và một động từ.

Một số mệnh đề có thể đứng một mình được gọi là mệnh đề độc lập (independent clause), một số khác thì lại không thể được gọi là mệnh đề phụ (dependent clause). Những mệnh đề không đứng được một mình có chức năng như một từ loại – hoặc là cụm từ.

Một câu sẽ có một đến hai mệnh đề. Hiểu rõ cách sử dụng mệnh sẽ giúp bạn đặt được một câu chính chuyên hơn.

Bước 5: Sử dụng sơ đồ câu

Sơ đồ câu là một cách tuyệt vời để bạn sử dụng ngữ pháp. Sơ đồ câu cho bạn biết cách đặt từ vào vị trí nào trong câu là đúng, giúp bạn có một câu trôi chảy và đúng ngữ pháp.

Bước 6 (Bước tùy chọn): Sử dụng flashcard ngữ pháp

Bạn có thể học ngữ pháp tiếng Anh bằng flashcard. Flashcard có in cấu trúc ngữ pháp, các thì, cụm động từ,… trong tiếng Anh. Cùng với hình ảnh minh họa và cách học đơn giản sẽ giúp bạn học và ghi nhớ ngữ pháp tốt hơn.

Xem thêm: Sách ngữ pháp Tiếng Anh 

One thought on “Giúp bạn chinh phục ngữ pháp tiếng Anh

  1. Pingback: Học tiếng Anh thật dễ dàng! – Công ty sách MCBooks

Comments are closed.

/* Remnove chat fb */
001-messenger