meta name="facebook-domain-verification" content="63z6eo84cp7mv85s24v68ju6jvo89s"/>
Posted on

5,Câu hỏi dạng suy luận, tìm hàm ý (Inference)

Dạng câu hỏi này thường yêu cầu chúng ta rút ra kết luận hoặc suy diễn về các chi tiết được nêu trong đoạn văn. Các câu hỏi thường bao gồm các từ implied (hàm ý), inferred (suy ra), hoặc probably (có thể). Đáp án sẽ không được trực tiếp đưa ra trong bài mà chúng ta phải dựa vào những thông tin đã có sẵn để suy diễn và đưa ra kết luận.

IMPLIED DETAIL QUESTIONS
Các câu hỏi thường gặp  It is implied in the passage that …

It can be inferred from the passage that …

It is most likely that …

What probably happened … ?

Câu trả lời  Câu trả lời cho câu hỏi này thường dựa vào ý hiểu của mình đối với bài, tuy nhiên chúng ta có thể tìm theo trình tự của bài đọc
Cách làm

 

 _ Tìm từ khóa then chốt trong câu hỏi và các đáp án

_ Dùng kỹ năng Skimming và Scanning để xác định vị trí chứa thông tin keyword  câu hỏi

_ Đọc kỹ câu chứa keyword và ý then chốt

_ Dùng phương pháp loại trừ,  bỏ đi các phương án sai và chọn ra phương án đúng nhất

6, Câu hỏi dạng tìm từ và cụm từ được nói đến hoặc được quy chiếu đến trong đoạn văn

Đây là dạng câu hỏi dễ lấy điểm. Thông thường các câu hỏi dạng này thường dùng các đại từ “he, she, thay …” hay “them, it, him …”, tính từ sở hữu “their, its …” những đại từ chỉ định “this, that, these, those, …” để dùng làm từ được quy chiếu. Trong câu hỏi cũng thường xuất hiện từ “refer” và chỉ cần đọc kỹ từ được quy chiếu và câu ở trước đó ( vì đáp án thường nằm ở vị trí này)

REFERENCE QUESTIONS
Các câu hỏi thường gặp  The word “…” in the pasage refer to …
Câu trả lời  Thường là các cụm từ nằm trong những câu trước hoặc trong chính câu chứa từ được quy chiếu.
Cách làm  _ Đọc kỹ câu hỏi và đáp án cho sẵn

_ Đọc lướt nhanh cả bài để tìm từ được quy chiếu trong câu hỏi

_ Đọc kỹ câu chứa từ được quy chiếu và câu trước nó. Đồng thời tìm các cụm từ được liệt kê trong phần lựa chọn đáp án.

_ Loại bỏ phương án chắc chắn sai và chọn ra phương án đúng nhất.

7, Câu hỏi dạng tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa (vocabulary)

Đây là dạng câu hỏi khó yêu cầu phải suy đoán nghĩa của một từ xuất hiện trong đoạn văn dựa vào ngữ cảnh. Từ những suy đoán đó, người làm phải tìm ra từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ đó để trả lời câu hỏi. Tuy vậy trong bài vẫn để lại những dấu hiệu để các bạn suy đoán.

VOCABULARY IN CONTEXT QUESTION
Các câu hỏi thường gặp  What is the meaning of “X” in the line “Y” ?

The word “X” in the line :Y’ could be replaced by… ?

Which of the following word has the closet meaning with the word “X’ in line “Y” ?

Which of the following has the opposite meaningwith the word “X’ in line “Y” ?

Câu trả lời  Dựa vào các thông tin xung quanh từ được đưa ra để đoán nghĩa của từ
Cách làm  _ Tìm từ đó trong bài đọc

_ Đọc kỹ câu chứa từ đó

_ Tìm các manh mối trong ngữ cảnh để giúp hiểu ý nghĩa của từ

_ Chọn đáp án mà ngữ cảnh thể hiện

Bài Đọc hiểu có thật nhiều dạng câu hỏi và trong mỗi dạng thì các câu hỏi lại biến hóa để làm khó người làm bài. Tuy nhiên một khi chúng ta đã nắm chắc được các dạng câu hỏi này thì việc làm bài sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Vận dụng các kiến thức và kỹ năng làm bài Đọc hiểu, việc chinh phục phần thi này không còn là điều xa vời nữa.

Cuốn sách “Rèn luyện kỹ năng làm bài Đọc hiểu môn tiếng Anh” cung cấp những kiến thức cần thiết để các bạn vượt qua phần Đọc hiểu, đồng thời tạo nên nền tảng vững chắc để chinh phục môn Tiếng Anh
/* Remnove chat fb */ 001-messenger