Posted on
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, hoặc JLPT (viết tắt của Japanese-Language Proficiency Test) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn nhằm đánh giá và xác nhận trình độ thông thạo tiếng Nhật của những người không phải người Nhật dựa trên sự hiểu biết về ngôn ngữ cùng với các kỹ năng đọc và nghe.
JLPT có năm cấp độ: N1, N2, N3, N4 và N5. Các mức đơn giản nhất là N5 và mức độ khó nhất là N1.

N4 và N5 đo lường mức độ hiểu biết của người học tiếng Nhật cơ bản, chủ yếu học trong lớp. N1 và N2 đo lường mức độ hiểu biết của người học tiếng Nhật sử dụng trong một loạt các cảnh trong cuộc sống thực tế hàng ngày. N3 là một mức độ kết nối giữa N1 / N2 và N4 / N5.

Bài thi được tổ chức hai lần một năm ở Nhật Bản và một số nước nhất định (vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Bảy và tháng Mười Hai). Đối với các khu vực khác, kỳ thi được tổ chức mỗi năm một lần (vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Mười Hai).

Từ năm 2010, kỳ thi JLPT được chia theo 5 cấp độ như sau:

N1: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh

N2: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày, trong nhiều hoàn cảnh ở một mức độ nhất định

N3: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày ở một mức độ nhất định

N4: Khả năng hiểu tiếng Nhật cơ bản

N5: Khả năng hiểu một ít tiếng Nhật cơ bản

Trước năm 2009, kỳ thi có 4 cấp độ, cấp độ 3 và 4 trước đây tương ứng với cấp độ N4 và N5 hiện nay. Cấp độ N3 được thêm vào giữa cấp độ 2 và 3 trước đây . Nội dung bài kiểm tra cấp độ N1 vẫn được giữ nguyên như trước đây với những hiểu biết sâu sắc và rộng rãi. Chứng chỉ JLPT không bị hết hạn hoặc bị thay đổi giá trị theo thời gian.

Lịch sử

Kỳ thi JLPT lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1984 với sự thử nghiệm của 7,000 người nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn hóa ngôn ngữ Nhật Bản. Cho đến năm 2003, chứng chỉ JLPT là một trong những yêu cầu đối với người nước ngoài du học tại các trường đại học Nhật Bản. Cũng từ năm 2003,  Kỳ thi đầu vào Đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU) được áp dụng ở hầu hết các trường đại học nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Nhật nhưng không giống như JLPT, đó chỉ là một bài kiểm tra trắc nghiệm, EJU bao gồm các mục đòi hỏi các thí sinh phải thi viết ở Nhật Bản.

Năm 2004, chứng chỉ JLPT được cung cấp tại 40 quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản. Trong số 302.198 thí sinh dự thi trong năm đó, 47% (khoảng 140.000 người) đã được chứng nhận cho mức độ tương ứng của họ. Số lượng các ứng cử viên tiếp tục tăng lên 559.056 vào năm 2008, trong khi tỷ lệ của các ứng cử viên được chứng nhận đã giảm xuống dưới 36%. Năm 2009,  khi hệ thống sửa đổi đã được giới thiệu, hai kỳ thi được tổ chức hàng năm ở Đông Á có tổng cộng 768.114 người tham dự kỳ thi. Năm 2010, 610.000  người đã thi lấy chứng chỉ JLPT.

Sự chấp nhận ở Nhật Bản

N1 có thể được sử dụng để đáp ứng các tiêu chí khả năng ngôn ngữ Nhật Bản theo “Hệ thống xử lý ưu đãi xuất nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài có kỹ năng cao” của chính phủ Nhật Bản công bố vào năm 2012. Nó cũng có thể sử dụng để kiểm tra năng lực tại Doanh nghiệp Nhật Bản hoặc một trường đại học nước ngoài  đào tạo chuyên tiếng Nhật.

N1 là điều kiện tiên quyết cho các chuyên gia y tế nước ngoài muốn tham gia kỳ thi để được cấp phép tại Nhật Bản, cũng như các công dân nước ngoài và những người muốn đi học điều dưỡng tại Nhật Bản.

Những người nước ngoài đã được thông qua hoặc N1 hoặc N2 được miễn phần tiếng Nhật của kỳ thi tương đương trung học, đó là yêu cầu đầu vào một trường trung học Nhật Bản nếu các ứng viên không tốt nghiệp từ một trường trung học Nhật Bản.

Đôi khi N1 được chấp nhận thay cho Kỳ thi nhập học Đại học Nhật Bản cho sinh viên nước ngoài muốn học tập tại các trường đại học Nhật Bản.

Sự điều hành

Tại Nhật Bản, kỳ thi JLPT được quản lý bởi Bộ Giáo dục thông qua các trao đổi và Dịch vụ Giáo Dục Nhật Bản (JEES). Ở nước ngoài, giám thị tiến hành kiểm tra tiếng Nhật cơ bản với giao lưu văn hóa địa phương và / hoặc cơ sở giáo dục, hoặc với các ủy ban đặc biệt được thành lập cho mục đích này.

Bản kiểm tra sửa đổi

Năm 2010, một mẫu bài kiểm tra sửa đổi được thử nghiệm (ban đầu, nó được dự kiến sẽ được thực hiện từ tháng 12 năm 2009). Các thử nghiệm được sửa đổi bao gồm năm cấp độ: N1, N2, N3, N4, N5 và, với N1 là cấp độ cao nhất và N5 là thấp nhất. Nội dung bài cụ thể cần ôn tập sẽ không được công bố nhằm khuyến khích thí sinh học tất cả chữ Hán và từ vựng.

Những thay đổi

Hai sự thay đổi về mức độ kiểm tra đã được thực hiện: đầu tiên, một cấp độ mới được chèn vào giữa các mức độ 2 và 3 trước đây; và thứ hai, nội dung của kỳ thi cấp cao nhất (cấp 1 cũ) đã được thay đổi để kiểm tra kỹ năng tiên tiến hơn, mặc dù mức qua vẫn không thay đổi, có thể thông qua tương đương của điểm thi.

Việc bổ sung cấp độ N3 mới đã được thực hiện để giải quyết các vấn đề khó khăn về khoảng cách giữa các mức độ 2 và 3: trong quá khứ đã có yêu cầu sửa đổi để giải quyết thực tế là những thí sinh đã vượt qua các bài kiểm tra cấp 3 thường có vấn đề khi làm bài cấp 2 thử nghiệm do chênh lệch lớn trong mức độ kỹ năng cần thiết để vượt qua hai cấp độ. Cũng có một mong muốn để đo lường khả năng nâng cao hơn so với những mục tiêu của cấp độ 1 thử nghiệm hiện tại, do đó các kỳ thi cấp cao nhất đã được sửa đổi.

Sự tương ứng như sau:

N1: hơi cao hơn so với mức ban đầu 1, nhưng mức độ đạt là tương đương

N2: tương tự như mức ban đầu 2

N3: ở giữa mức ban đầu 2 và cấp 3

N4: tương tự như mức ban đầu 3

N5: tương tự như mức ban đầu 4

Các bài kiểm tra sửa đổi tiếp tục kiểm tra với nội dung giống như bản gốc, nhưng phần đầu tiên và thứ ba của các thử nghiệm đã được kết hợp thành một bộ phận duy nhất. Đề thi về kỹ năng nói và viết không được giới thiệu. Ngoài ra, yêu cầu đặt ra là vượt qua từng phần riêng lẻ đã được bổ sung, chứ không phải là chỉ đạt được một số điểm chung.

 

Cấu trúc các kỳ thi

Cấp độTóm tắt năng lực ngôn ngữ cần thiết cho mỗi cấp độ
N1 Trình độ cao cấp: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh.

 Phần đọc

Có thể đọc các tác phẩm với độ phức tạp tương đối và các tác phẩm trừu tượng về một loạt các chủ đề, chẳng hạn như bài xã luận trên báo và phê bình; có thể hiểu cả cấu trúc và nội dung của chúng. Ngoài ra, có thể đọc các tài liệu bằng văn bản với nội dung sâu sắc về các chủ đề khác nhau và làm theo câu chuyện cũng như hiểu được ý định của người viết một cách toàn diện.

 Phần nghe

Một là có thể hiểu được các tài liệu được trình bày bằng miệng cũng như các cuộc trò chuyện một cách mạch lạc như báo cáo tin tức và các bài giảng, nói với tốc độ tự nhiên trong một loạt các thiết lập; có thể làm theo ý tưởng của mình và hiểu được nội dung của họ một cách toàn diện. Bên cạnh đó cũng có thể hiểu được các chi tiết của các tài liệu được trình bày như các mối quan hệ giữa những người liên quan, các cơ cấu hợp lý, và những điểm cần thiết.

N2 Trình độ trên cao cấp: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày và trong nhiều hoàn cảnh ở một mức độ nhất định.

 Phần đọc

Có thể đọc các tài liệu bằng văn bản rõ ràng về một các chủ đề như  bài báo và bài bình luận trên các tờ báo và tạp chí cũng như bài phê bình đơn giản, và hiểu nội dung của chúng. Đọc được các tài liệu bằng văn bản về các chủ đề chung và làm theo câu chuyện cũng như hiểu được ý định của tác giả.

Phần nghe

Hiểu được các tài liệu được trình bày bằng miệng như các cuộc trò chuyện mạch lạc và báo cáo tin tức, tốc độ nói gần như tự nhiên trong các tình huống hàng ngày cũng như trong các thiết lập; có thể làm theo ý tưởng của mình và hiểu được nội dung của họ. Hiểu được mối quan hệ giữa những người liên quan và các điểm thiết yếu của các chi tiết đã được trình bày cũng như các mối quan hệ giữa những người liên quan, các cơ cấu hợp lý, và những điểm cần thiết.

N3 Trình độ trung cấp: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày ở một mức độ nhất định.

 Phần đọc

Có thể đọc và hiểu các tài liệu bằng văn bản với nội dung cụ thể liên quan đến chủ đề hàng ngày;  có thể nắm bắt thông tin tóm tắt như tiêu đề bài báo. Ngoài ra cũng có thể đọc các bài viết hơi phức tạp và trừ tượng gặp phải trong tình huống hàng ngày và hiểu những điểm chính của nội dung nếu một số cụm từ thay thế có sẵn để hỗ trợ sự hiểu biết.

 Phần nghe

Có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện mạch lạc trong các tình huống hàng ngày, được nói ở tốc độ gần như tự nhiên, và nói chung là có thể làm theo các nội dung của họ cũng như nắm bắt các mối quan hệ giữa những người liên quan.

N4Trình độ trên cơ bản: Khả năng hiểu cơ bản của Nhật Bản.

Phần đọc

Có thể đọc và hiểu đoạn văn về chủ đề quen thuộc hàng ngày bằng văn bản trong vốn từ vựng cơ bản và chữ Hán.

 Phần nghe

Có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện gặp phải trong cuộc sống hàng ngày và thường làm theo nội dung của họ, miễn là họ đang nói chậm rãi.

N5 Trình độ cơ bản: Khả năng hiểu một ít tiếng Nhật cơ bản.

 Phần đọc

Có thể đọc và hiểu các biểu tiêu biểu và câu viết bằng hiragana, katakana, và kanji cơ bản.

Phần nghe

Có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện về chủ đề thường xuyên gặp phải trong các tình huống cuộc sống hàng ngày và trong lớp học, và có thể lấy thông tin cần thiết từ các cuộc trò chuyện ngắn nói chậm rãi.

(Còn tiếp) …

Bộ sách luyện thi năng lực tiếng Nhật đã được công ty cổ phần sách MCBooks phát hành, bao gồm tất cả các trình độ từ N5 đến N1, đây là bộ sách không thể thiếu trong quá trình học tiếng Nhật của các bạn.
001-messenger