Posted on

Vào tối ngày 21/3/2016, các cuốn từ điển nằm trong dự án từ điển độc nhất vô nhị của MCBooks và 5 vị họa sĩ hàng đầu của nền hội họa nước nhà là Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Phạm An Hải, Phan Cẩm Thượng Phạm Bình Chương, đã được trưng bày tại Đường sách TP. Hồ Chí Minh trước sự chứng kiến của rất nhiều người dân. 3 trong số những cuốn từ điển sẽ được bán đấu giá vào tối ngày 27/3 để góp vào quỹ “Cặp lá yêu thương” nhằm giúp đỡ các trẻ em nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn.

/* Remnove chat fb */
001-messenger