Posted on

Dưới đây là những lỗi viết do quá trình mình chấm bài của học viên hay thấy. Chúng ta hãy cùng xem qua những lỗi phổ biến này để có thể không bị trừ điểm oang mạng nha.

#1 – PHÂN BIỆT UNCOUNTABLE/COUNTABLE NOUNS

Dưới đây mình sẽ liệt kê một số uncountable nouns mà nhiều bạn hay viết lầm thành countable nouns.

❌ Hay sai: an advice/advices, an information/informations, a news/news

✅ Sửa lại: a piece/some + advice/information/news

4 LỖI VIẾT BẠN CẦN NÉ NGAY ĐỂ ĐẠT 7.0+ TRONG IELTS WRITING
4 lỗi viết bạn cần né ngay để đạt 7.0+ trong IELTS Writing

#2 – KHẮC PHỤC STRINGY SENTENCES

Để đạt 7.0+ thì câu cú bạn viết phải hỗn hợp giữa câu đơn và câu phức. Nhiều bạn cố viết câu phức bằng cách viết một công dài ơi là dài. Hậu quả là người đọc phải mất rất lâu để hiểu hoặc câu đó sai hoàn toàn về ngữ pháp. Để phòng tránh việc này, một đoạn bạn nên có 1-2 câu phức và nếu bạn thấy câu dài quá thì nên tách nó ra 2 câu riêng lẻ.

Ví dụ:

❌ Hay sai: Parents find caring for their children to be much more exhausting than the work they do for pay, however, they find much more meaning in the time they spend with their children than in the time they spend at work.

✅ Sửa lại: Parents find caring for their children to be much more exhausting than the work they do for pay. However, they find much more meaning in the time they spend with their children than in the time they spend at work.

#3 – KHÔNG SỬ DỤNG ‘BUT’ ĐẦU CÂU

Trong văn viết học thuật bạn không nên sử dụng ‘but’ ở đầu câu. Bạn có thể thay thế bằng những từ học thuật hơn như although hoặc however.

Ví dụ:

❌ Hay sai: The international community has been exploring the possibility of establishing a mechanism for global oversight when it comes to our engagement with outer space. But it might be a good idea, the question of how to set it up and make it enforceable is incredibly complicated.

✅ Sửa lại: The international community has been exploring the possibility of establishing a mechanism for global oversight when it comes to our engagement with outer space. Although it might be a good idea, the question of how to set it up and make it enforceable is incredibly complicated.

#4 – NÓI KHÔNG VỚI VERY + STRONG ADJECTIVES

Mục đích dùng very trước tính từ là để làm cho tính từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu tính từ đó nghĩa đã cực mạnh rồi thì bạn không cần dùng thêm very. Vì nếu dùng sẽ thì nghĩa cụm câu/câu của bạn sẽ bị thừa. Bạn có thể google từ khoá “strong adjectives” để tìm những danh sách tính từ không cần dùng very.

Ví dụ:

❌ Hay sai: VERY ENORMOUS, VERY BRILLIANT

✅ Sửa lại: ENORMOUS, BRILLIANT

Các bạn có thể tham khảo cuốn sách IELTS Writing – Step by Step để tham khảo cách làm bài IELTS Writing và tránh được hơn 100 lỗi gây mất điểm trong bài thi này, hoặc tham khảo cả bộ sách luyện thi IELTS của cựu giám khảo chấm thi IELTS – Mike’s Wattie để có thể đạt IELTS 7.0+ nhé!

Xem thêm

Format đề thi IELTS 2022 kèm phương pháp làm bài để đạt 8.0
Tổng hợp đề thi thật IELTS Wirting năm 2022

 

/* Remnove chat fb */
001-messenger