IELTS WRITING: Step By Step

5.00 trên 5 dựa trên 3 đánh giá của khách hàng
(3 đánh giá của khách hàng)

118.000

IELTS Step By Step – Bí quyết đạt điểm 9.0 phần thi IELTS Writing với những hướng dẫn Step by Step (từng bước một), dễ học cho tất cả mọi người.

Cuốn sách này bao gồm 4 phần như sau:

  • Introduction to the IELTS Writing test: Giới thiệu tổng quan
  • Task 1: Academic Reports: Báo cáo học thuật
  • Task 1 General: Letters: Viết thư
  • Task 2: Essay Writing: Viết bài luận

Thông qua 4 phần này người học sẽ:

  • Được hướng dẫn từng bước để hoàn thành task 1 và task 2 của hình thức học thuật và hình thức tổng quát trong kì thi viết
  • Tự trang bị cho mình những kỹ năng và thông tin cần để nâng cao số điểm thi viết
  • Biết giải quyết từng dạng bài báo cáo, thư, bài luận
  • Hiểu được tiêu chí chấm điểm bài thi
  • Biết được những lỗi “kinh điển” trong phần thi viết và cách phòng tránh

Đọc thử

Xem Chi Tiết