Posted on

Ví dụ bây giờ bạn muốn viết “When did you get here?” (Anh đến đây khi nào?) và chưa chắc mình đã dùng đúng thì hiện tại hoàn thành hay quá khứ đơn giản. Thế là bạn thực hiện hai bước tìm kiếm trên Google:

  • “When did you get here?” (28.200 kết quả)
  • “When have you got here?” (1 kết quả)

(Chú ý sử dụng dấu trích dẫn để yêu cầu Google chỉ tìm những cụm từ kết hợp chính xác như thế).

Lần tìm kiếm đầu tiên tìm được hơn 28.000 kết quả, còn lần thứ hai chỉ có 1. Vì thế dễ dàng thấy câu đầu tiên đúng. Tất nhiên, kết quả không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nhiều trang web trên mạng cũng có lỗi câu.

Bạn cần kiểm tra ngữ cảnh để đảm bảo cụm từ đó có thể được dùng để biểu đạt nghĩa bạn muốn.

Sách học từ vựng Tiếng Anh phù hợp

Sử dụng dấu hoa thị:

Giả sử bạn muốn nói “That sounds pretty silly, doesn\’t it?” (Điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ?), nhưng bạn không chắc phải sử dụng câu hỏi đuôi nào ở cuối câu (doesn\’t it hay doesn\’t that?). Bạn lại tiến hành hai bước tìm kiếm trên Google:

  • “That sounds really nice, doesn\’t it?” (Cái đó nghe thật sự hay đấy nhỉ?) (28 kết quả)
  • “That sounds really nice, doesn\’t that?” (3 kết quả)

Lần này thì bạn thất vọng rồi. Cả hai lần tìm kiếm đều tìm được ít kết quả, khiến bạn không thể biết chắc thực sự câu nào là đúng. Nhưng có một thủ thuật rất hay sẽ giúp bạn khắc phục vấn đề. Chỉ đơn

giản thay thế các từ really và nice bằng các dấu hoa thị:

  • “That sounds * *, doesn\’t it?” (160.000 kết quả)
  • “That sounds * *, doesn\’t that?” (680 kết quả)

Bây giờ thì rõ ràng câu đầu đúng. Google đã tìm kiếm được trên 160.000 kết quả với những câu có cấu trúc tương tự.

Tìm định nghĩa các từ tiếng Anh trong Google như thế nào?

Giả sử bạn muốn biết tank top nghĩa là gì. Định nghĩa từ một cuốn từ điển sẽ không giải thích nhiều:

tank top = (American English) a piece of clothing like a T-shirt but with no sleeves
            (Tiếng Anh Mỹ) một loại áo giống áo lót dệt kim ngắn tay nhưng không có tay.

Thay vì phải tra từ điển, bạn có thể tìm kiếm từ đó trên Google. Hãy nhìn vào thanh màu xanh bên trên các kết quả tìm được, chúng được trình bày như sau:

Web                Results 1 – 10 of about 11,500,000 for tank top [definition]. (0.23 seconds)

Kết quả 1-10 trên tổng số 11.500.000 kết quả tìm được cho từ tank top [định nghĩa] (0,23 giây)—

Nếu bạn nháy vào đường link [definition], một trang mới sẽ mở ra. Ở đó bạn có thể tìm thấy định nghĩa chi tiết cho từ tank top, cũng như đường dẫn vào trang Wikipedia (cuốn bách khoa toàn thư miễn phí trên mạng). Nó sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn, và quan trọng hơn là cả hình ảnh.

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm Hình ảnh của Google (Google\’s Image Search) để tìm hình ảnh của tank tops.

Tìm kiếm lời bài hát trên Google như thế nào?

Nếu bạn biết tác giả và tên bài hát thì chỉ cần gõ vào ô tìm kiếm cùng với từ “lyrics” (lời bài hát).

Ví dụ: lyrics U2 Beautiful Day.

Bạn không biết tên bài hát? Không hề gì. Nếu bạn biết một vài từ trong bài hát, Google có thể tìm bài hát đó cho bạn. Hãy thử gõ vào các từ sau lyrics “I see skies of blue”.

Xem thêm: Kinh nghiệm Nghe , Nói , Đọc , Viết cho bài thi IELTS

One thought on “Viết tiếng Anh đúng 100% với Google

  1. Pingback: Bí mật viết câu hay và đúng – Công ty sách MCBooks

Comments are closed.

/* Remnove chat fb */
001-messenger