Posted on

Dấu chấm câu, giới từ, bài viết … là những chi tiết nhỏ trong từng câu nhưng là rất quan trọng cho người sử dụng viết rất đúng ngữ pháp hay không.

Văn xuôi tiếng Anh trong ngắn hạn, các ưu tiên của cấu trúc đơn giản, dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề để nói. Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh vẫn cảm thấy khó khăn để viết bằng cách viết câu quen với tiếng Việt.

Có thể bạn quan tâm: Viết tiếng Anh đúng 100% với Google

Để có thể xây dựng các câu và đoạn văn hay theo phong cách Anh, người sử dụng nên lưu ý 4 điểm sau.

Sử dụng bài viết chính xác

Có 2 loại bài viết trong ngôn ngữ tiếng Anh được xác định và không xác định. mạo từ xác định đề cập đến danh từ cụ thể, đã được xác định. Ví dụ, “He ate the apple“. Ở đây, táo đã được xác định trước và người nghe biết chính xác nhân vật he quả táo nào.

Mạo từ không giới hạn a và an đề cập đến danh từ nói chung Ví dụ, “He ate an apple“, lần này táo danh từ chỉ là một quả táo nào, không được xác định trước.

Đảm bảo động từ phù hợp với chủ đề

Nguyên tắc cơ bản: chủ đề là số ít, động từ dùng ở dạng số ít, trong khi chủ đề là số nhiều, động từ được dùng ở số nhiều. Thí dụ:

– She likes to drink coffee.

– They like to go out.

Bên cạnh đó chú ý đến giả mạo nó ở trên cùng của chủ đề hoặc các cấu trúc câu phức tạp với sự lệ thuộc dài khó hiểu.

Sử dụng đúng giới từ

Giới từ có vai trò quan trọng trong việc viết câu và là một từ vựng khó hiểu. Có nhiều loại khác nhau của các giới từ như kiểu hướng (to, on, in, onto, into), địa chỉ đường phố (at, in, on) và các giới từ chỉ thời gian, địa điểm … Người dùng cần phải biết làm thế nào phân biệt từng loại giới từ để sử dụng đúng cách, đặc biệt là khi kết hợp với các động từ. Một động từ khi kết hợp với mỗi giới từ khác nhau có thể có nghĩa là ý nghĩa hoặc sắc thái khác nhau.

Sử dụng đúng dấu

Tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các dấu câu khác nhau được sử dụng đúng và chính xác. Ví dụ, bạn nên biết làm thế nào để phân biệt giữa dấu phẩy, dấu chấm phẩy và dấu hai chấm. Trong thực tế, sử dụng các loại dấu chấm câu khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Ví dụ, khi trích dẫn một câu nói, bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt được sử dụng dấu ngoặc kép, nhưng ở cuối câu, dấu chấm câu sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép trong tiếng Anh, và tiếng Việt sẽ đặt một dừng lại bên ngoài.

Xem thêm: Sách bài tập tiếng anh

 

 

/* Remnove chat fb */
001-messenger