Posted on

Bạn cảm thấy học tiếng Anh thật khó khăn, rất nhiều từ vựng và khó học.

Mọi thứ đều có hai mặt, ngôn ngữ cũng vậy. Dù học ngôn ngữ nào thì dần dần bạn cũng sẽ thấy những cái dễ và cái khó riêng của nó.

Tuy nhiên, nếu so với nhiều ngôn ngữ khác đang được nói trên thế giới thì tiếng Anh có nhiều lợi thế. Đặc biệt, tiếng Anh hiện đại ngày nay đã được đơn giản hóa rất nhiều và ngày càng được giản lược hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho người học cũng như người sử dụng. Có thể nói, học tiếng Anh dễ hơn các tiếng khác bởi các yếu tố sau:

Có thể bạn quan tâm: Mỗi ngày học tiếng Anh là một niềm vui mới

1. Bảng chữ cái đơn giản

Không có những ký tự đặc biệt như ô, ê

2. Dạng số nhiều dễ nhớ

Chỉ đơn giản thêm s vào một từ. Ví dụ: One car (một cái ô tô), five cars (năm cái ô tô); one telephone (một cái điện thoại), two telephones (hai cái điện thoại)… Chỉ có một số ít trường hợp ngoại lệ.

3. Từ ngữ dễ học. 

Trong tiếng Anh, ta chỉ đơn giản ví dụ như nói là the girl và the dog. Đó là tất cả những gì bạn cần biết, chứ không phải thay đổi mạo từ theo giống hay theo từng danh từ.

4. Từ ngữ ngắn gọn.

Các từ cơ bản đều ngắn, như: run (chạy), work (làm việc), big (to). Những từ dài thường được rút gọn, ví dụ: sitcom = situational comedy (hài kịch tình thế), fridge = refrigerator (tủ lạnh), OS = operating system (hệ điều hành). Như vậy tiếng Anh giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Từ ngữ không thay đổi. Trong nhiều ngôn ngữ khác, một từ có rất nhiều dạng. Ví dụ:
Tiếng Anh: The man is blind. (Người đàn ông bị mù.)
Tiếng Đức: Der Mann ist blind.
Tiếng Anh: This is a blind man. (Đây là một người đàn ông mù.)
Tiếng Đức: Das ist ein blinder Mann.
Tiếng Anh: I see a blind man. (Tôi thấy một người đàn ông mù.)
Tiếng Đức: Ich sehe einen blinden Mann.

5. Tất cả mọi người đều được gọi là “you” (bạn).

Bạn có thể hỏi cùng một câu “Do you speak English?” (Bạn/Cô có nói tiếng Anh không?) với bạn bè hay những người lớn tuổi hơn.
Trong các ngôn ngữ khác mà điển hình là tiếng Việt, bạn phải sử dụng với từng người đúng từ dựa trên mối quan hệ với bạn.

Chỉ riêng với đại từ “you”, trong tiếng Việt đã có hàng chục từ tương đương với ứng với mỗi đối tượng khác nhau, như: bạn, anh, chị, cô, bác, chú, bố, mẹ, ông, bà… Có thể nói, trong tiếng Anh, bạn có thể dùng ngôi thứ hai như nhau cho tất cả mọi người.

6. Tiếng Anh có mặt ở khắp nơi.

Bạn còn có thể học và sử dụng tiếng Anh cùng một lúc. Việc sử dụng tiếng Anh rất quan trọng vì nó sẽ thúc đẩy nhu cầu học tiếng Anh của bạn.
Như vậy, tiếng Anh cũng không khó học lắm phải không bạn?

Xem thêm: Sách tự học tiếng Anh

One thought on “Tiếng anh có thật sự khó như bạn nghĩ

  1. Pingback: Game giúp bạn vừa giải trí vừa học - Công ty sách MCBooks

Comments are closed.

/* Remnove chat fb */
001-messenger