Cách tạo câu hỏi trong tiếng Anh

Các quy tắc sau áp dụng cho việc tạo câu hỏi bằng tiếng Anh. Có một số cách khác, tiên tiến hơn để hình thành câu hỏi bằng tiếng Anh, nhưng các câu hỏi tiếng Anh đơn giản luôn luôn tuân theo các quy tắc này. Nói chung, có hai loại câu hỏi: câu hỏi […]

READ MORE
001-messenger