Posted on

Trong quá trình học tiếng Anh, không ít bạn sẽ thắc mắc sự khác nhau giữa tiếng Anh-Anh và Anh-Mỹ. Hai ngôn ngữ tiếng Anh này có chút khác nhau trong một số từ ngữ sử dụng và cách phát âm.

Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt cách phát âm giọng Anh-Anh và giọng Anh- Mỹ

Anh – Anh (British English, viết tắt là Br.E) và Anh – Mỹ (American English, viết tắt là Am.E hoặc A.E) là hai giọng (accent) của hai vùng khác nhau.
Giọng Anh Anh luôn khiến ta có cảm giác lịch sự, trang trọng hơn trong giao tiếp. Còn giọng Anh-Mỹ tạo sự phóng khoáng, thoải mái, dễ nghe..

Việc tìm hiểu những điểm khác biệt giữa hai chất giọng này sẽ giúp các bạn rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày, trong các kỳ thi (như thi IELTS, TOEFL, đặc biệt đề thi TOEIC, vì giọng Am.E chiếm tới 70-80% trong phần Listening, trong khi Br.E chỉ chiếm khoảng 10-15%.

Đặc điểm  

Anh – Anh

(British English – Br.E)

 

 

Anh – Mỹ

(American English – Am.E)

 

Phụ âm R ở cuối từ –      Âm /r/ bị lược bỏ hoàn toàn –      Phát âm rất nặng và rõ, lưỡi cong ngược vào trong
Ví dụ:
·        Car [(Br.E) kaː] [Am.E) kaːr] ·        Floor [(Br.E) flɔː] [Am.E) flɔːr] ·        Board [(Br.E) bɔːd] [Am.E) bɔːrd] ·        Bare [(Br.E) beə ] [Am.E) ber]Có một số bạn sẽ bảo như vậy thì phát âm theo giọng Anh dễ hơn giọng Mỹ nhưng thực ra trong một số trường hợp không phải vậy.Ví dụ: by the /steəz/ và by the /steərz/ thì rõ ràng theo Am.E sẽ dễ nhận ra đó là từ Stairs hơn.
Phụ âm /t/ ở giữa 2 nguyên âm  Vẫn phát âm là “t” rõ ràng và chính xác  Phát âm nhẹ hơn, có xu hướng thay thế “t” bằng “d”
Ví dụ:
·        Item: [(Br.E) aɪ.təm ] [Am.E) aɪ.dəm ] ·        Bottle [(Br.E) bɔtl ̩] [Am.E) ba:dl] ·        Computer [(Br.E) kəm’pju:tə] [Am.E) kəm’pju:dər] ·        Letter [(Br.E) ‘letə] [Am.E) ‘ledər]
Nguyên âm /æ/ – Đọc hẳn thành âm /a/ – Đọc thành âm nửa a nửa e.
Một số người bật mí để đọc âm này đó là há miệng như đang chuẩn bị nói a, nhưng từ vị trí đó, hãy cố gắng bật âm e.Như trên hình, âm /æ/ này được Am.E phát âm tròn miệng hơn so với âm /e/ trong từ “letter”
Ví dụ:
·        Fast [(Br.E) fɑːst ̩] [Am.E) fæst] ·        Staff [(Br.E) stɑːf ̩] [Am.E) stæf] ·        Cat [(Br.E) kɑːt] [Am.E) kæt] ·        Lamp [(Br.E) lɑːmp ̩] [Am.E) læmp]
Nguyên âm o (box, top, hot, god) – Được phát âm tròn miệng là /ɒ/ – Bị đọc trệch hẳn thành /a:/
Ví dụ:
·        Document [(Br.E) dɒkjʊmənt ] [Am.E) dɑːkjʊmənt] ·        Occupied [(Br.E) ɒkjʊpaɪd ] [Am.E) ɑːkjʊpaɪd] ·        Copy [(Br.E) kɒpi ] [Am.E) kɑːpi] ·        Monitor [(Br.E) mɒnɪtə ] [Am.E) mɑːnɪtə ]
Các chú ý khác ·        Either [ˈaɪðər] ·        Neither[ˈnaɪðər] ·        Via [vaɪə] ·        Privacy/’praɪvəcɪ/
·        Direction/daɪ’rekʃn/
·        Clerk [klɑːk ̩] ·        Garage[gæridʒ ̩] ·        Schedule[ˈʃɛdjuːl]
·        Either [ˈiːðər] ·        Neither [niːðɚ] ·        Via [viː.ə] ·        Privacy [’prɪ:vəcɪ] ·        Direction [dɪ:’rekʃn] ·        Clerk [klɝːk] ·        Garage [gəˈrɑːʒ] ·        Schedule [skedju:l]

 

Trên đây là một số điểm phân biệt cơ bản nhất, hi vọng là kiến thức hữu ích cho các bạn.

Chúc mọi người luyện tập chăm chỉ và thành công.

 

/* Remnove chat fb */
001-messenger