Posted on

Từ ghép (compound words) là thử thách đối với nhiều người học tiếng Anh khi không biết chính xác cần nhấn trọng âm ở đâu.

Mỗi từ tiếng Anh đều chỉ có một trọng âm chính (primary stress). Đối với từ ghép, điều này cũng không ngoại lệ. Từ ghép tiếng Anh có cơ hội chia thành 3 loại: danh từ ghép, tính từ ghép và động từ ghép.

Bài viết này nói về danh từ ghép.

Danh từ ghép được cấu thành bởi hai từ đi cùng nhau tạo thành một từ mới. Hầu hết danh từ ghép được tạo thành bởi một danh từ bổ nghĩa cho một danh từ như gas station (trạm xăng), bedroom (phòng ngủ), eye-witness (nhân chứng)… hoặc một tính từ bổ nghĩa cho một danh từ như freeway (đường cao tốc), blue jeans (quần ), blackbird (chim sáo).

Những danh từ ghép mãi mãi có trọng chính âm rơi vào âm tiết thứ nhất, và trọng âm phụ rơi vào trọng âm của từ đứng sau: GAS station, BEDroom, EYE-witness, FREEway, BLUE jeans, BLACK bird.Lưu ý là danh từ ghép mang nghĩa khác với hai danh từ riêng biệt đứng cạnh nhau. Ví dụ, trong câu: “He’s my BOYfriend“, nếu chúng mình nhấn trọng âm chính vào “BOY” và trọng âm phụ vào “friend” – câu trên có nghĩa là “anh ấy là bạn trai của tôi”. Còn nếu chúng mình nhấn trọng âm vào cả 2 từ: He’s my BOY FRIEND – có nghĩa anh ấy là chúng mình (nam) của tôi.

Xem thêm

Tất nhiên, trong thực tế, nếu nói “he’s my FRIEND” thì chữ “BOY” đứng trước là thừa. Chữ “he” đủ để xác định giới tính của anh ấy là “male”. Trong tất cả trường hợp, việc nhấn sai trọng âm của cụm danh từ ghép danh từ – danh từ chỉ làm cải thiện độ chính xác trong phát âm của chúng ta hơn là làm sửa đổi lớp nghĩa của từ.

Đối với danh từ ghép là “tính từ – danh từ“, việc nhấn sai trọng âm có cách làm sửa đổi lớp nghĩa của từ.

Trong cụm từ thường, bao gồm tính từ bổ nghĩa cho danh từ (không hiện diện lớp nghĩa mới), người ta sẽ nhấn vào danh từ: – She’s a beautiful GIRL.

– That’s a good CAR.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nếu nó là danh từ ghép, người ta sẽ nhấn vào đầu: BLUE jeans, BLACK bird, BLUEberry… Do đó, việc nhấn sai trọng âm với danh từ ghép trong trường hợp này có mẹo hay làm người nghe hiểu sai nghĩa:

– I have a BLACKbird – Tôi có con chim sáo.
– I have a black BIRD – Tôi có con chim màu đen.

Quy tắc không phức tạp bạn cần nhớ là danh từ ghép thì trọng âm chính rơi vào từ thứ nhất (BLACK bird), còn cụm tính từ bổ nghĩa danh từ thì trọng âm rơi vào danh từ (black BIRD)

Từ khóa: Sách luyện phát âm tiếng Anh , sách học từ vựng tiếng Anh

2 thoughts on “Nhấn đúng , phát âm chuẩn trọng âm từ tiếng Anh

  1. Pingback: Tốc độ nói tiếng Anh của bạn giảm không phanh – Công ty sách MCBooks

  2. Pingback: Chia sẻ về kinh nghiệm học phát âm tiếng Anh – Công ty sách MCBooks

Comments are closed.

/* Remnove chat fb */ 001-messenger