Posted on

Không dễ để tìm ra đâu là ngôn ngữ dễ hay khó học nhất trong hơn 2.650 ngôn ngữ với hơn 7.000 tiếng địa phương trên thế giới. Mỗi một ngôn ngữ là một thử thách khác biệt và phụ thuộc nhiều vào điều kiện của từng người học.

Tiếng mẹ đẻ là yếu tố quan trọng quyết định xem ngoại ngữ nào dễ hay khó học với bạn. Ví dụ, người có ngôn ngữ mẹ đẻ là Italy học tiếng tây Ban Nha, Bồ Đào Nha tương đối dễ dàng dù tiếng Tây Ban Nha có cấu trúc ngữ pháp phức tạp. Cũng như vậy, người có tiếng Hoa là ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ tiếp thu tiếng Nhật nhanh hơn những người nói ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái La Mã.

Năng lực của từng người cũng là một lý do quan trọng. Một số người có khả năng tiếp thu ngôn ngữ mới rất tốt, trong khi có trường hợp lại phải vất vả để học thêm một thứ tiếng nào đó. Những nhân tố như môi trường học, phương pháp, động lực cũng đóng vai trò lớn trong hiệu quả tiếp thu ngôn ngữ của một người.

Đặt tất cả những yếu tố nêu trên sang một bên, Văn phòng đối ngoại của nước Anh đã thực hiện nghiên cứu và đưa ra kết luận Basque là thứ tiếng khó học nhất trên thế giới. Đây là ngôn ngữ được nói bởi người dân xứ Basque ở phía Bắc Tây Ban Nha, Tây Nam Pháp và một số người Hungary. Ngôn ngữ này có tới 35 hình thái, cấu trúc của danh từ. Mặt khác, một số người lại cho rằng tiếng Nga và Đức mới là hai ngôn ngữ khó bậc nhất vì hệ thống các loại dấu phức tạp, hay giống đực và giống cái trong từ vựng.

Những ngôn ngữ sử dụng ký tự tượng hình có thể khiến những người quen với ngôn ngữ dùng bảng chữ cái La Mã cảm thấy học đọc và viết khó khăn nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Các chuyên gia chỉ ra rằng một người nói ngôn ngữ châu Âu có thể học nói khá dễ dàng tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc. Tuy nhiên, tiếng Nhật và Việt Nam lại phức tạp hơn nhiều.

Những người bản địa có thể quên mất điều này nhưng tiếng Anh cũng là một ngôn ngữ không đơn giản, đặc biệt ở phát âm và các động từ bất quy tắc. Nhiều từ được viết giống nhau nhưng có cách đọc khác nhau, phụ thuộc vào nghĩa của nó là gì. Điều này khiến tiếng Anh trở nên khó hiểu, ngay cả với những người có tiếng mẹ đẻ liên quan đến ngôn ngữ này.

Xem thêm:

sách tự học tiếng hàn cho người mới bắt đầu

sách truyện tiếng anh

001-messenger