Posted on

Để luyện nói tiếng anh giao tiếp tốt chúng ta phải nắm bắt được một số cách sử dụng cấu trúc câu, cấu trúc câu so sánh hơn là một cấu trúc dễ gặp phải trong quá trình học tiếng anh cũng như giao tiếp, vậy hãy cùng MCBooks- Chuyên sách ngoại ngữ tìm hiểu cách sử dụng cấu trúc so sánh hơn như thế nào nhé!

 

Để so sánh giữa người này người kia tức là danh từ, ta dùng adjectives (tính từ). Trong bài viết này chúng ta sẽ làm quen với khái niệm của 2 tính từ:

– Những tính từ có one syllable (một âm tiết) được gọi là short adjectives (tính từ ngắn):

Ví dụ: warm (ấm áp)-> warmer (ấm hơn)

– Những tính từ có two syllables & more (hai âm tiết hay hơn) được gọi là long adjectives (tính từ dài), trong tiếng Anh chúng ta có thể coi syllable = sound

Ví dụ: attractive (hấp dẫn) -> more attractive (hấp dẫn hơn)

Công thức chung của cách so sánh hơn:

· Short adjectives + er

warm -> warmer (ấm hơn)

nice -> nicer (đẹp hơn)

big -> bigger (to hơn)

· More + Long adjectives

attractive -> more attractive ( hấp dẫn hơn)

beautiful -> more beautiful (đẹp hơn)

Tuy nhiên, có một số tính từ dài không theo quy luật trên, tính từ có 2 âm tiết mà đuôi _y ở cuối thì được biến đổi như sau:

pretty -> prettier

happy -> happier

Ngoài ra còn có những tính từ có thể biến đổi thành 2 dạng như trên:

clever -> cleverer/ more clever

quiet -> quieter/ more quiet

simple -> simpler/ more simple

Và có một số tính từ theo dạng bất quy tắc, cần phải ghi nhớ khi sử dụng:

good -> better

bad -> worse

Để diễn tả cấu trúc câu so sánh giữa hai chủ thể được ví là 2 đối tượng A và B, ta có cấu trúc như sau:

A + am/is/are, look, become, sound, feel… + comparative adjective + than + B

Ví dụ: The woolen one looks warmer than the leather one. (Cái áo len này trông ấm hơn cái áo da kia.)

Trên thực tế nếu cả người nói và người nghe đều biết hai vật này, ta có thể rút gọn câu thành:

· The woolen one looks warmer. (Cái áo len này trông ấm hơn.)

· I feel better today. (Hôm nay, tôi cảm thấy tốt hơn.)

Trên đây là cách so sánh trong tiếng anh, hi vọng sẽ hữu ích đối với bạn.

Chúc các bạn học tốt!

001-messenger