Posted on

Động từ mô tả khi một hành động xảy ra, sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra. Với động từ thông thường như “rake” và “jump”, bạn có thể làm cho chúng quá khứ bằng cách thêm “d” hoặc “ed” vào cuối động từ. Một số từ là động từ bất thường, có nghĩa là toàn bộ từ thay đổi với thì quá khứ như “buy – bought – bought”. Các mẹ có tham khảo thêm trong sách ngữ pháp tiếng Anh.

Các bước để dạy trẻ sử dụng động từ trong tiếng Anh

Bước 1. Thường xuyên nhắc nhở động từ luôn thay đổi từ hiện tại sang quá khứ.

Nhắc nhở trẻ em động từ thường xuyên thay đổi từ hiện tại sang quá khứ để bắt đầu bài học. Sử dụng động từ như “đi bộ – walk“, “cười – laugh” và “chơi – play” để cho học sinh thấy rằng thay đổi bất kỳ động từ thông thường nào từ thời hiện tại sang quá khứ, tất cả những gì họ phải làm là thêm “ed” vào cuối từ.

Bước 2. Sử dụng động từ bất quy tắc

Có động từ bất thường để trẻ xem xét. Một số ví dụ về động từ bất thường bao gồm “run”, “swim”, “take” và “write”. Nói cho trẻ biết sự chuyển tiếp từ giai đoạn hiện tại sang quá khứ với các động từ bất thường như “run – ran”; ” swim – swam; “take –  took” và “write – wrote”. 

Bước 3. Học thuộc bảng động từ bất quy tắc

Sách 600 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Giải thích rằng động từ bất quy tắc không tuân theo quy tắc hoặc hướng dẫn cụ thể để thay đổi chúng giữa các động từ. Vì lý do này, học sinh phải học và nhớ chúng để sử dụng chúng một cách chính xác.

Bước 4. Chú trọng nguyên âm ở giữa từ

Lưu ý đối với trẻ em rằng sự thay đổi căng thẳng xảy ra trong động từ bất thường liên quan đến nguyên âm ở giữa từ. Cung cấp các ví dụ như  “đến – come thành came”, thổi – blow thành blew”.

Bước 5. Động từ liên kết

Cung cấp thêm thông tin về quá khứ hoàn hảo hiện tại / quá khứ của động từ bất thường, cũng liên quan đến việc bổ sung các động từ liên kết. Đôi khi một động từ bất thường không thay đổi giữa quá khứ và hiện tại / quá khứ hoàn hảo.

Bước 6. Thực hành nhiều

Khuyến khích con bạn thực hành động từ bất thường để đạt được thành thạo. Bạn có thể làm các thẻ flash có chứa các động từ bất thường khác nhau. Khi nhìn thấy từng động từ bất thường, con của bạn phải cho bạn biết các động từ động từ khác nhau của động từ. Một lựa chọn khác: hãy nói một câu chứa động từ bất thường trong thì hiện tại và yêu cầu con bạn chuyển nó thành quá khứ.

Hy vọng việc dạy cho trẻ biết cách sử dụng động từ trong tiếng Anh của các bạn sẽ đơn giản hơn khi làm theo các bước nêu trên. Chúc các bạn thành công.

Mcbooks

/* Remnove chat fb */
001-messenger