Posted on

Bài Đọc hiểu ở các kỳ thi tiếng Anh luôn là một nỗi lo lớn với nhiều thí sinh bởi nhiều lý do, từ độ dài, số lượng từ vựng mới nhiều và thời gian bị giới hạn, khiến cho các bạn luôn bị tâm lý với phần thi này. Nhưng bạn có biết rằng bài Đọc hiểu không khó nếu chúng ta nắm bắt được nội dung và câu hỏi. Hôm nay MCBooks – Chuyên sách ngoại ngữ sẽ cùng bạn đi qua từng dạng câu hỏi của một bài Đọc hiểu để qua đó nắm bắt và chinh phục các phần thi này.

1, Câu hỏi về ý chính của bài đọc (main idea)

Hầu hết các bài đọc thường có ít nhất 1 câu hỏi dạng này và có thể được hỏi dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên chung quy lại sẽ yêu cầu người làm xác định “topic”, “title”, “subject”, “primary idea” hay “main idea”. Với dạng bài cơ bản thì chúng ta có thể tìm thấy nội dung chính ở các câu chủ đề nằm ở đâu hoặc cuối mỗi đoạn văn. Nhưng đối với các dạng bài nâng cao, nội dung chính sẽ không nằm trong một câu cụ thể nào cả mà sẽ là ý chung của cả một đoạn văn phức tạp. Chúng ta nên để dạng câu hỏi này trả lời sau cùng sau khi đã trả lời được các câu hỏi khác và nắm được nội dung bài.

MAIN IDEA QUESTIONS
Các câu hỏi thường gặp

 

 What is the topic of the passage ?

What is the subject of the passage ?

What is the main idea of the passage ?

What is the author’s main point in the passage ?

Which of the following would be the best tittle ?

What is the author’s main purpose in the passage ?

Câu trả lời

 

 Thường nằm ở câu chủ đề ở đầu hoặc cuối một  đoạn văn. Nếu ý chính không nằm cụ thể trong một  câu nào, người làm nên trả lời câu hỏi này sau cùng,  sau khi đã trả lời các câu hỏi chi tiết
Cách làm

 

 _ Đọc dòng đầu tiên của mỗi đoạn

_ Tìm ý chung nhất trong dòng đầu tiên và mối liên  hệ giữa chúng

_ Để ý tới các từ khóa được lặp đi lặp lại

_ Dùng phương pháp loại trừ, bỏ đi những phương  án chắc chắn sai, thông thường các ý chính sẽ  không quá chung chung hoặc quá chi tiết và cũng  không thể không được nhắc đến trong bài

2, Câu hỏi về xác định thông tin được nêu trong bài (stated detail)
Câu hỏi xác định thông tin được nêu trong bài thường hỏi về một cho tiết thông tin nhỏ trong một đoạn. Để trả lời câu hỏi dạng này chúng ta cần tìm những thông tin trong bài đã được diễn đạt bằng các từ ngữ khác đồng nghĩa. Đây là dạng câu hỏi không có gì khó khăn chúng ta chỉ cần vận dụng kỹ thuật Scanning là được.

STATED DETAIL QUESTIONS
Các câu hỏi thường gặp  According to the passage,…

It is stated in the passage …

Which of the following is true …

Câu trả lời

 

 Câu trả lời nằm trong bài đọc, đã được restatement  (diễn đạt bằng một từ khác những đồng nghĩa)

 

Cách làm

 

 _ Gạch chân từ chính, ý quan trọng trong câu hỏi

_ Dùng kỹ năng Sacnning để tìm đoạn văn chứa thông tin và keyword

_ Đọc kỹ câu chứa keyword và ý trong câu đó một cách cẩn thận

_ Dùng phương pháp loại trừ, bỏ đi các phương án chắc chắn sai.

 

3, Câu hỏi về xác định thông tin không được nêu trong bài ( Unstated deatails)
Dạng câu hỏi này thường xuất hiện với các từ như “not mentioned” “not stated” “all followin options are true except” hay “not true” . Sẽ có 3 lựa chọn chứa thông tin trong bài và 1 lựa chọn không được đề cập tới. Về cơ bản đây là dạng câu hỏi tìm câu trả lời khác nhất so với các câu còn lại.

UNSTATED DETAIL QUESTIONS
Các câu hỏi thường gặp  Which of the following is not stated … ?

Which of the following is not mentioned … ?

Which of the following is not discussed … ?

Which of the following are false … ?

All of the following are true except … ?

Câu trả lời

 

Sẽ không xuất hiện trong bài hoặc là một câu trả lời sai so với bài
Cách làm

 

 _ Đọc kỹ câu hỏi và các đáp án, gạch chân các  keyword

_ Đọc lướt nhanh để khoanh vùng thông tin phù  hợp với từng keyword

_ Đọc kỹ các câu chưa các ý trong phần lựa chọn

_ Loại bỏ những lựa chọn được đề cập hoặc đúng  với bài đọc, đồng thời chọn câu trả lời còn lai.

4, Câu hỏi về xác định thông tin được đề cập ở đâu trong bài (Where questions)

Dạng câu hỏi này yêu cầu người làm tìm thông tin trong các câu hỏi được đề cập ở đâu trong bài, thường là ở dòng nào trong bài. Các đáp án đưa ra sẽ là các dòng hoặc các đoạn chứa thông tin.

QUESTIONS ABOUT “WHERE”
Các câu hỏi thường gặp  Where in the passage … ?
Câu trả lời  Câu trả lời sẽ là một vài dòng liền nhau trong bài chứa thông tin trong câu hỏi
Cách làm  Xác định keyword và ý chính trong câu hỏi

Đọc nhanh các đáp án được đưa ra

Dùng kỹ năng Skimming và Scanning để xác định vị trí chứa thông tin keyword  câu hỏi

Lựa chọn đáp án là nơi chứa thông tin trong câu hỏi

(Còn tiếp) …

Cuốn sách “Rèn luyện kỹ năng làm bài Đọc hiểu môn tiếng Anh” cung cấp những kiến thức cần thiết để các bạn vượt qua phần Đọc hiểu, đồng thời tạo nên nền tảng vững chắc để chinh phục môn Tiếng Anh
/* Remnove chat fb */
001-messenger