Posted on

Thể khả năng trong tiếng Nhật dùng để biểu thị khả năng, năng lực làm một việc gì đó hay khả năng xảy ra một sự việc nào đó.

Trong bài viết này, Mcbooks sẽ giới thiệu đến các bạn kiến thức về thể khả năng trong tiếng Nhật, bao gồm định nghĩa, các động từ có ý nghĩa khả năng và cách sử dụng động từ chia về thể khả năng trong tiếng Nhật.

Mời các bạn tham khảo!

I. Thể khả năng trong tiếng Nhật là gì?

Trong tiếng Nhật, “thể khả năng” (可能, Kanō) là cách biểu đạt khả năng hoặc năng lực làm một việc gì đó.

Thể khả năng được tạo ra bằng cách chuyển đổi động từ thành dạng có thể thể hiện khả năng.

Thể khả năng trong tiếng Nhật là cách biểu đạt khả năng hoặc năng lực làm một việc gì đó
Thể khả năng trong tiếng Nhật là cách biểu đạt khả năng hoặc năng lực làm một việc gì đó

II. Ý nghĩa thể khả năng trong tiếng Nhật

1. Có thể, biết (làm gì)

Thể hiện khả năng, năng lực làm một việc gì đó.

Ví dụ:

タンさんはギータが引ける。

Bạn Thắng có thể đánh đàn được.

田中さんはとても速く走ることができる。

Anh Tanaka có thể chạy rất nhanh.

2. Có thể, có khả năng

Thể hiện khả năng xảy ra sự việc nào đó.

Ví dụ:

山の上では夏でもスキーができる。

Có thể trượt tuyết trên núi cả vào mùa hè.

この図書館はこの大学の学生しか使えません。

Chỉ học sinh của trường đại học này mới được sử dụng thư viện.

III. Những động từ có ý nghĩa khả năng (Không chia về thể khả năng)

  • 聞こえる
  • 見える
  • わかる

Chú ý: Trong câu khả năng, trợ từ を thường được thay bằng が

IV. Cách sử dụng động từ chia về thể khả năng

1. Động từ nhóm I: u → eru

→い

→ か

いそ→いそ

はな → はな

はな → はな

→ま

→とれ

→ の

→よ

→し

2. Động từ nhóm II: ru → rareru

たべ→たべられる

→ねられる

起き→ 起きられる

3. Động từ nhóm III

する→できる

くる→こられる

IV. Mẫu ngữ pháp sử dụng thể khả năng ~見える・聞こえる

Ý nghĩa

Nhìn thấy/ nghe thấy (biểu thị thị lực/thính lực hay sự vật, âm thanh tự nhiên vào tầm mắt/nghe)

Ví dụ

部屋から富士山が見えます。

Từ căn phòng có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ.

暗くて、よく見えません。

Tối đen nên không nhìn thấy rõ.

となりの犬の声が聞こえません。

Không nghe thấy tiếng của con chó ở nhà bên.

音が小さくて、よく聞こえません。

Âm thanh nhỏ nên không nghe thấy rõ.

V. Phân biệt 見えるvà見られる

見える

見られる

+ Biểu thị ý nghĩa một vật nào đó có thể nhìn thấy được (không có ý nhìn nhưng lọt vào tầm mắt)

Ví dụ:

窓から海が見えます。 すばらしい景色です。

Từ cửa sổ có thể nhìn thấy biển. Thật là một khung cảnh tuyệt vời.

+ Khả năng nhìn được của mắt

Ví dụ:

猫は暗いところでも目が見える。

Mèo có thể nhìn được ở cả nơi tối.

+ Có thể nhìn thấy với một điều kiện nào đó.

Ví dụ:

千円でおもしろい映画が見られる。

Có thể xem được một bộ phim thú vị với giá 1000 yên.

VI. Phân biệt 聞けるvà 聞こえる

聞ける

聞こえる

+ Có thể nghe thấy với một điều kiện nào đó.

Ví dụ:

ウォークマンがあるので、歩きながら好きなおんがくある音楽が聞ける。

Vì có máy walkman nên vừa đi bộ vừa có thể nghe được bản nhạc yêu thích.

+ Biểu thị ý nghĩa một âm thanh nào đó có thể nghe thấy được (không có ý nghe nhưng lọt vào tai)

Ví dụ:

どこからか、きれいな音楽が聞こえてきた。

Tôi nghe thấy một bản nhạc rất hay từ đầu đó.

+ Khả năng nghe được của tai

Ví dụ:

年を取ると、耳が遠くなり、 人の話が聞こえなくなる。

Có tuổi rồi là tai kém đi, và không nghe được mọi người nói chuyện nữa.

VII. Bài tập về thể khả năng trong tiếng Nhật

1. Chia các động từ trong bảng dưới đây về thể khả năng

行く

いる

およぐ

見る
あそぶ

はなれる

たつ

出る
おとす

勉強する

のる

連絡する

読起

来る

2. Chọn đáp án thích hợp:

i. わたしは日本語が少し_____________________

a 話せます

b 話されます

ii. この部屋は何時まで________________ことができますか。

a 使える

b 使う

めんせつしけん

iii. <面接試験で>

会社の人:田中さんは中国語が_______________________

a させられますか

b できますか

iiii. わたしはカタカナのことばが_________________________

a 覚えれません

b覚えられません

iiiii.日本語の教室で

かんじ

A:この漢字が________________________

a 読めますか

b できますか

B : はい、 「みなみ」です。

Thể khả năng là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Nhật, giúp bạn thể hiện khả năng hoặc sự có thể xảy ra của hành động. Hiểu và sử dụng đúng thể khả năng sẽ giúp bạn giao tiếp một cách hiệu quả và chính xác hơn trong tiếng Nhật.

Để tìm hiểu kỹ hơn về thể khả năng trong tiếng Nhật, các bạn có thể tham khảo cuốn sách Mind Map ngữ pháp tiếng Nhật – Một trong những cuốn sách học ngữ pháp tiếng Nhật mới và hay nhất của Mcbooks nhé!

Link đọc thử sách: https://drive.google.com/file/d/1yKTDCKpLt-S9QoYP0XDKS2uwSKkedGAm/view

Mcbooks tự hào là nhà xuất bản sách học tiếng Nhật hàng đầu tại Việt Nam!

Mcbooks.vn

/* Remnove chat fb */
001-messenger