Posted on

Làm bất cứ việc gì cũng cần phải có động lực thì mới thành công. Đó là điều không phải bàn cãi. Động lực là những gì đưa bạn tiến tới, giúp bạn duy trì, điều khiển hành vi ứng xử của mình trước các yếu tố trong và ngoài. Có những loại động lực như bàn đạp giúp bạn tiến tới và thành công, nhưng cũng có khi, động lực khiến bạn làm việc trở nên kém hiệu quả.

Dù bạn là ai, bạn vẫn luôn cần động lực.

 

Kể cả bạn có là doanh nhân, giám đốc tập đoàn lớn, hay đơn thuần chỉ là người quản lý, một nhân viên bán hàng, thì bạn vẫn luôn cần động lực. Để mang lại những giải pháp thích hợp thúc đẩy con người, để giúp cho mọi người có thể đạt được kết quả cao trong công việc hay cuộc sống, cuốn sách “100 phương pháp thúc đẩy con người” đã được ra đời.

Để có thể giúp chính nhân viên có thể đạt được kết quả cao trong công việc, cuốn sách “100 phương pháp thúc đẩy con người” sẽ giúp bất cứ ai trong công việc hay cuộc sống.

Một người biết thúc đẩy người khác sẽ quan trọng hành động hơn là niềm tin.

Cuốn sách bao gồm sự tôn trọng dành cho giao thiệp và những quyết định nhanh chóng mà cộng đồng toàn cầu đòi hỏi. Tính quan trọng của sự tự lãnh đạo cá nhân và năng lượng từ cơ thể là nội dung được thêm vào trong các nguyên tắc lãnh đạo – những nguyên tắc đã làm cho ấn bản đầu tiên của cuốn sách trở nên nổi tiếng với những nhà lãnh đạo, quản lý của mọi loại tổ chức, từ tập thể, giáo dục, phi lợi nhuận tới cả cộng đồng, và thậm chí đến với những gia đình.

Nếu bạn muốn thúc đẩy con người, đòi hỏi phải có một sự kết nối tới những khát khao sâu thẳm nhất trong họ. Đây không chỉ là việc thúc đẩy ai đó lên bằng một loạt kiến thức “làm thế nào”. Sự biến đổi quan trọng hơn kiến thức. Hành động là tất cả. Một người biết thúc đẩy người khác sẽ quan trọng hành động hơn là niềm tin.

Cuốn sách sẽ giúp bạn có động lực để tạo nên sự thay đổi lớn cho bản thân, doanh nghiệp và cả những người xung quanh.

 

“100 phương pháp thúc đẩy mọi người” là cuốn sách sẽ giúp bạn có động lực để tạo nên sự thay đổi lớn cho bản thân, doanh nghiệp và cả những người xung quanh

Link review: https://www.youtube.com/watch?v=HqbPz7r_BaM

/* Remnove chat fb */ 001-messenger