Posted on

Phần thi IELTS cực kì quan trọng nên việc đánh giá và kiểm tra cũng rất sát sao. Dù chỉ là một lỗi nhỏ như cách viết số nhiều, cách viết ngày tháng hay cách viết tắt sai cũng có thể ảnh hưởng đến điểm thi của thí sinh, đặc biệt là trong phần thi Writing

Cách viết ngày, tháng

Trong phần thi Writing, việc bạn viết câu trả lời dưới dạng số hoặc chữ đều được chấp nhận, miễn là bạn đáp ứng giới hạn từ cho phép. Về ngày tháng, ngày có thể đứng trước tháng và ngược lại. Ví dụ, nếu bạn muốn diễn tả ngày đầu tiên của tháng một, thì hãy viết theo những cách sau:  January 11st January1st of JanuaryThe first of January, January the first.

Tiền tệ

Khi viết giá trị tiền tệ thì tùy thuộc vào tính chất của văn bản được sử dụng. Nếu trong một văn bản có tính nghiêm chỉnh (formal) bạn nên viết đầy đủ các kí tự của đơn vị tiền tệ ( ví dụ như đô la Mỹ là USD hay US Dollars, Việt nam đồng thì là VND), tuy vậy nếu bạn muốn tiết kiệm các ký tự trong bài viết thì sử dụng kí hiệu như $ cũng không vấn đề gì, nhưng nên nhớ kí hiệu này phải đứng trước số (ví dụ 10 USD thì phải viết là $10)

Số nhiều

Việc viết sai dạng số nhiều, số ít sẽ nghiễm nhiên lấy đi điểm của người thi. Vì vậy, sau khi điền đáp án lên tờ bài làm (Answer sheet), hãy kiểm tra xem câu trả lời của bạn đã đúng ở dạng số nhiều hay số ít chưa. Mỗi bài thi có 10 phút Transfer Time là khoảng thời gian thoải mái để bạn thực hiện công việc này.

Đối với các từ như thousandmillionbillion… không thêm “s” đằng sau nếu chúng đi kèm với một số cụ thể. Ví dụ, 10 thousand people chứ không phải 10 thousands people. Trong trường hợp không có số cụ thể đi kèm, chúng ta có thể thêm “s”, ví dụ millions of dollars hay billions of people.

Một số từ như percentage (%) và proportion không có dạng số nhiều (tức không thêm “s”), dù những từ này có đi kèm hay không đi kèm với số cụ thể.

Viết tắt

Bạn không thể viết tắt trong một số trường hợp như Prime Minister thành PM, Physical Education thành PE… dù nhiều báo nước ngoài vẫn làm như vậy. Tuy nhiên một số từ, cụm từ có thể được viết tắt như The UK, The USA, Maths (thay vì Mathematics) vì những dạng viết tắt này được công nhận và sử dụng rộng rãi.

Một bí quyết để nhận ra có được phép viết tắt hay không là nhìn vào giới hạn từ cho phép. Ví dụ, nếu giới hạn từ là 2, thì câu trả lời của bạn phải là The UK, thay vì danh từ đầy đủ The United Kingdom.

Để có được sự chuẩn bị tốt nhất phục vụ cho kì thi IELTS, các thi sinh nên luyện tập thường xuyên đồng thời tự đánh giả tổng hợp lại những sai sót để có thể tối đa kết quả của bản thân.

/* Remnove chat fb */
001-messenger