Posted on

Có rất nhiều quy tắc khi bạn muốn viết một bức thư, kể cả thư viết tay hay email. Hiện nay, các công cụ kiểm tra ngữ pháp và lỗi chính tả được tích hợp trên email phần nào giúp bạn yên tâm hơn khi soạn thảo một bức thư. Tuy nhiên, bên cạnh đó, người viết cần phải bổ sung cho mình vốn từ ngữ, mẫu câu diễn đạt phù hợp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ người thân đến đồng nghiệp, đối tác.

Cách mở đầu một bức thư

Trước tiên, người viết cần xác định xem văn phong phù hợp là trang trọng (formal) hay thân thiện (informal). Những cách mở đầu trang trọng bạn có thể dùng là:

– Dear Sir/ Madam,

– Dear Sir or Madam,

– To whom it may concern: (thường dùng trong Anh-Mỹ)

– Dear Mr/ Ms Jones,

– Dear Dr Smith,

Lưu ý: Không gọi tên riêng của người khác trong thư; không dùng “Miss” hay “Mrs” trước họ của người phụ nữ mà bạn không chắc chắn đã kết hôn hay chưa.

Với những trường hợp gửi thư cho những người thân thiết, bạn có thể chào đơn giản hơn:

– Hi Dennis,

– Hello Claire,

– Dear Mum,

Lưu ý: Sau lời chào, bạn luôn dùng dấu phẩy, ngoại trừ trường hợp “To whom it may concern”

Cách kết thúc một bức thư 

Trong tiếng Anh, lời chào kết thúc một bức thư lại phụ thuộc nhiều vào việc bạn đã bắt đầu thư như thế nào. Với trường hợp trang trọng, bạn nên dùng:

– Yours faithfully, (khi thư bắt đầu là “Dear Sir/ Madam,”)

– Yours sincerely, (khi thư bắt đầu với họ của người nhận, chẳng hạn “Dear Ms Collins”)

– Sincerely yours, (phổ biến trong Anh-Mỹ)

– Sincerely, (phổ biến trong Anh-Mỹ)

– Yours Truly, (phổ biến trong Anh-Mỹ)

Với trường hợp thân thiện, lời chào bạn có thể dùng là:

– Love, (Thân thương)

– Thanks, (Cảm ơn)

– Take care, (Bảo trọng)

– Yours,

Giờ bạn đã có thể viết thư một cách dễ dàng hơn rất nhiều rồi phải không ? Những quy tắc tuy nhỏ nhưng rất quan trong để đặt những nền móng trên con đường học tiếng Anh của bạn, chúc bạn thành công !.

Xem thêm

Có nên học ngay IELTS khi chưa giao tiếp tiếng Anh tốt?
Tiếng Anh-Mỹ và Anh-Anh khác nhau như thế nào ?

Mcbooks.vn

/* Remnove chat fb */
001-messenger