Posted on

Trong quá trình hoạt động gần 9 năm của mình MCBooks đã và đang xây dựng cho mình  những hoạt động xã hội – từ thiện ý nghĩa, nâng cao thương hiệu và giá trị của thương hiệu sách hàng đầu Việt Nam.

Cùng với định hướng phát triển dòng sách giáo dục, bắt đầu từ thánh 8/2016 Công ty cổ phần sách MCBooks tổ chức định kỳ mỗi tháng 1 chuyến từ thiện với phương châm “ Ban phước, giúp đời”.Các chương trình từ thiện hướng đến là những em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị khuyết tật không có điều kiện học tập. Đặc biệt là những em hiếu học MCBooks sẽ cố gắng giúp đỡ và kêu gọi để em có thể ăn học đến khi trưởng thành, sử dụng tri thức để thay đổi cuộc sống tương lai.

Bắt đầu từ thánh 8/2016 Công ty cổ phần sách MCBooks tổ chức định kỳ mỗi tháng 1 chuyến từ thiện với phương châm “ Ban phước, giúp đời”. Những chuyến từ thiện đã mang lại cho các em học sinh, những mảnh đời khó khăn những sự giúp đỡ có giá trị và cần thiết, đúng với tiêu chí và ban giám đốc công ty đã đề ra “Từ Thiện từ tâm”

 

/* Remnove chat fb */
001-messenger