meta name="facebook-domain-verification" content="63z6eo84cp7mv85s24v68ju6jvo89s"/>
Posted on

Sau 9 năm hình thành và phát triển, hiện nay công ty cổ phần sách MCBooks với 73 cán bộ công nhân viên và hơn 200 CTV trên địa bàn cả nước. Hiện nay với 9 phòng được thành lập với tiêu chí khoa học và chuyên môn hóa.

 

 

/* Remnove chat fb */ 001-messenger