meta name="facebook-domain-verification" content="63z6eo84cp7mv85s24v68ju6jvo89s"/>
Posted on

Nếu bạn đã từng học tiếng Anh, có lẽ bạn bạn đã biết các thì trong tiếng Anh phức tạp và rắc rối đến mức nào.

Trong tiếng Việt, các thì có lẽ không quá quan trọng nhưng điều ngược lại lại xảy ra trong tiếng Anh: Thì cực kì quan trọng trong giao tiếp thông thường cũng như các văn bản quy phạm. Vậy phương pháp học các thì này như thế nào?

Để nắm vững kiến thức về các thì trong tiếng Anh bạn đọc có thể tham khảo thêm những phương pháp học ngữ pháp qua bài viết : Quên đi nỗi lo từ vựng trong tiếng Anh

  1. Tổng quan về các thì – Học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả

Về cơ bản, trong tiếng Anh có tổng cộng 24 thì là biến thể của 12 thì nhỏ hơn, 12 thì này lại là biến thể của 3 thì cơ bản nhất: Quá khứ, hiện tại, tương lai. Biến thể của chúng như sau:

    Thì quá khứ đơn là thì cơ bản, sau đó có 3 biến thể chính:

+ Quá khứ tiếp diễn

+ Quá khứ hoàn thành

+ Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

    Thì hiện tại đơn là thì cơ bản, tiếp tục vẫn có 3 biến thể chính:

+ Hiện tại tiếp diễn

+ Hiện tại hoàn thành

+ Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

    Thì tương lai đơn là thì cơ bản, tiếp tục vẫn có 3 biến thể chính:

+ Tương lai tiếp diễn

+ Tương lai hoàn thành

+ Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bạn có thể thấy một quy luật cực kì đơn giản là thêm 3 cụm từ “tiếp diễn”, “hoàn thành”, và “hoàn thành tiếp diễn”. Như vậy, lộ trình học của chúng ta thật đơn giản: Học 3 thì cơ bản đầu tiên bởi chúng hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên những biến thể này lại có những quy luật nhất định.

  1. Vậy phải học như thế nào?

Khi học 3 thì cơ bản trên, bạn chỉ cần tập trung vào 3 yếu tố chính, đó là: Mục đích sử dụng, cấu trúc và dấu hiệu nhận biết. Chẳng hạn như với Thì hiện tại đơn. 3 yếu tố trên như sau:

    Mục đích sử dụng: Miêu tả những hành động lặp đi lặp lại ở thời điểm hiện tại có chu kì, dần trở thành một định lý bất biến.

    Cấu trúc: S + V

    Dấu hiệu nhận biết: Xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất như Always (luôn luôn), usually (thường thường), never (không bao giờ),….

Chỉ cần đơn giản vậy là đủ. Sau khi học xong 1 thì cơ bản như Thì hiện tại đơn như vậy, việc học những biến thể của nó trở nên cực kì đơn giản và dễ dàng.

Trên đây là mới chỉ là một phần nhỏ trong những chia sẻ của Ecorp trong chuyện học ngữ pháp tiếng Anh. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo những phương pháp học ngữ pháp, học từ vựng tiếng Anh khác của MCbooks. Chúc bạn thành công.

Từ khóa: Các thì trong tiếng anh , phân biệt các thì , sử dụng các thì tiếng Anh

/* Remnove chat fb */ 001-messenger