Tuyển dụng Web developer

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG WEB DEVELPER Số lượng :4-6 người 1.Yêu cầu -Kĩ năng bắt buộc: +At least 3-year experiences in web language like: NodeJS +Web server technologies: Apache, Nginx. +Database & Web Storage: MySQL and MongoBB, Redid or Menaced +Web fundamentals: HTML/CSS, Boostrap, CSS Box Model & JavaScript +(AngularJS, React, DOM, JSON, Nodejs. +Knowledge […]

READ MORE

Tuyển dụng Fullstack dev

TUYỂN DỤNG FULLSTACK DEV Số lượng :4-6 người 1.Yêu cầu -Kĩ năng bắt buộc: +At least 3-year experiences in Server- side language like: NodeJS, Java or PHP Good knowledge of AWS services & API +Web server technologies: Apache, Nginx. +Database & Web Storage: MySQL and MongoBB, Redid or Menaced +Web fundamentals: HTML/CSS, Boostrap, CSS Box […]

READ MORE

Tuyển dụng Android dev

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ANDROID DEV  Số lượng:4-6 người 1.Yêu cầu Kỹ năng bắt buộc: +Chuyên ngành công nghệ thông tin, có kiến thức về Java, API, AWS, MySQL and MongoBD, Redid hoặc Menaced +Có hiểu biết về HTTP và REST +Có kinh nghiệm phát triển product +Thành thạo ngôn ngữ lập trình java +Có […]

READ MORE

Tuyển dụng IOS DEV

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG IOS DEV Số lượng: 1 người 1.Mô tả công việc – Tham gia thiết kế, xây dựng các ứng dụng về sách và khóa học online. – Phân tích yêu cầu và làm việc trực tiếp với khách hàng. -Tham gia các công việc chung của Bộ phận Phát triển Ứng […]

READ MORE

Tuyển dụng System engineer (SQL, Java,Node JS)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SYSTEM ENGINEER (SQL, Java,Node JS) Số lượng :4-6 người 1.Yêu cầu -Kỹ năng bắt buộc: +Chuyên ngành công nghệ thông tin, có kiến thức về NodeJS, Java PHP, NGINX, DB +Có kinh nghiệm về Cloud (AWS) +Có kinh nghiệm trong quản lý hệ thống -Kỹ năng ưu tiên: +Kỹ năng lập kế hoạch, […]

READ MORE
001-messenger