Posted on

Bạn đã bao giờ gặp khó khăn ở phần đọc hiểu trong bài học tiếng anh chưa? Muốn học tốt phần đọc hiểu bạn cũng cần có những kỹ năng, vậy những kỹ năng đó là gì thì bài viết Bí Quyết Tăng Khả Năng Đọc Hiểu này của MCBooks- chuyên sách ngoại ngữ sẽ giải đáp cho bạn.

Đầu tiên là tăng khả năng đọc hiểu bằng các bài tập trước khi đọc

Trước khi đọc đoạn văn, hãy tự hỏi bạn đã biết gì về chủ đề đó. Cố gắng nhớ lại càng nhiều thông tin càng tốt. Hãy nghĩ tới những ý tưởng liên quan mà bạn đã được học trước đây. Vạch ra ý khái quát hoặc thảo luận về những điều bạn nhớ được với người khác.

Thứ hai nghiên cứu chủ đề đọc

Những thông tin căn bản có thể ở bìa sách hoặc ở bên trong sách. Rất nhiều cuốn sách bao gồm phần giới thiệu, tiểu sử tác giả và các thông tin liên quan. Hãy nghĩ về các thông tin mà bạn đọc được. Hãy đặt ra những câu hỏi như:

• Văn bản này thuộc thể loại nào?

• Thông tin mới nào tôi đã học và tôi mong đợi học được những gì?

• Văn bản này có nhiều thông tin không, có giải trí được không?

• Điều gì làm tôi hứng thú?

Thứ ba học từ mới

Khi đọc, hãy ghi ra 1 danh sách các từ chưa biết. Tra cứu nghĩa trong từ điển và viết nghĩa ra. Việc này giúp bạn nhớ nghĩa của từ hơn là chỉ đánh máy hoặc đọc từ đó.

Thứ tư suy nghĩ và đặt câu hỏi

Khi đọc, câu hỏi nào hiện ra trong đầu bạn? Hãy đọc để tìm ra câu trả lời. Bạn có thể nghĩ ra câu hỏi và câu trả lời, sau đó ghi ra giấy. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc ghi chú bằng tay có thể tăng khả năng hiểu và nhớ kiến thức cho sinh viên.

Thứ tư tự kiểm tra để xem bạn đã học tốt chưa

Sau khi đọc, hãy tự hỏi những điểm chính sau: Ý chính là gì? Nhân vật chính trong truyện là ai? Bạn có thể biết được những thông tin gì? Hãy ghi ra những ý tưởng bằng ngôn ngữ riêng của bạn để có thể nhớ từ và hiểu sâu hơn về chủ đề. Nếu thấy việc diễn đạt bằng lời văn khó khăn với mình, bạn có thể ghi chú ngắn và thảo luận với bạn bè hoặc cha mẹ.

Đây là những điều bạn cần thực hiện nếu muốn khả năng đọc hiểu tiếng anh của mình được nâng cao hơn. Chúc bạn học tốt!

/* Remnove chat fb */
001-messenger