Posted on

Dưới đây là những chia sẻ của bạn Davos Lingo về những mẹo nâng điểm IELTS Writing liền, ngay và lập tức mà không phải ai đã từng luyện hay thi IELTS cũng biết.

Hãy cùng theo dõi nhé!

1. Nói không với PHRASAL VERB (Cụm động từ)

Bạn chuẩn bị lôi danh sách 1,000 phrasal verbs thông dụng nhất ra và lựa cụm nào hay để dùng trong IELTS Writing. Đừng! Sử dụng phrasal verb là cách rất tốt để bạn đạt điểm cao trong IELTS Speaking. Nhưng chiêu này sẽ phản tác dụng nếu bạn áp dụng vào bài viết IELTS. Phrasal verb thường được xem là không trang trọng, không phù hợp với văn viết học thuật của IELTS. Vẫn có những phrasal verb phù hợp cho IELTS Writing nhưng bạn phải chọn lọc kỹ trước khi dùng. Cách an toàn nhất là bạn hạn chế phrasal verb trong khi viết bài hết mức có thể. Hãy thay nó bằng một từ đồng nghĩ ngắn gọn, mang tính học thuật hơn.

Ví dụ:

❌Due to the recession, sales went down.

✅Due to the recession, sales decreased.

(go down = decrease = giảm)

❌It is important to find out the potential problems.

✅It is important to investigate the potential problems.

(find out = investigate = điều tra, tìm ra)

5 mẹo nâng điểm IELTS Writing
5 mẹo nâng điểm IELTS Writing

2. Né tránh từ “VERY”

Đây là từ mà cả người học tiếng Anh và người bản xứ đều dùng rất nhiều. Nếu bạn sử dụng từ này trong bài viết không sai nhưng cũng sẽ không được điểm cao. Bạn có thể né tránh từ VERY bằng cách dùng một từ đồng nghĩa.

Ví dụ:

A very scary experience => A harrowing experience

A very high price => An astronomical price

A very loud noise => A deafening noise

3. Cạch mặt WEAK VERB

Weak verb trong văn viết là động từ phổ biến, thường dùng, mang nghĩa rộng. Điển hình là to be, to have, to get, to go. Những này nếu xuất hiện thường xuyên trong bài viết của bạn, đặc biệt là văn viết học thuật, sẽ không mang lại điểm cao cho bạn. Để khắc phục, chúng ta có thể chuyển sang dùng strong verb.

Strong verb là động từ cụ thể, mang tính miêu tả dùng trong văn viết. Nếu bạn sử dụng hợp lý sẽ giúp bài viết trở nên ngắn gọn xúc tích. Từ đó, bài văn của bạn sẽ mạch lạc, trôi chảy và mang tính học thuật hơn.

Ví dụ:

❌Retirement is something most of us must face sooner or later.

✅Retirement is inevitable.

❌Unions accuse the government of getting rid of the National Health Service.

✅Unions accuse the government of dismantling the National Health Service.

4. Tạm biệt CONTRACTION

Contraction là từ rút gọn trong tiếng Anh. Bạn có thể rất quen thuộc với don’t, won’t, can’t, they’re, he’s, she’s, etc. Sử dụng contraction trong văn nói sẽ làm câu nói bạn mượt và tự nhiên hơn. Nhưng trong văn viết, contraction là thứ tối kỵ không được dùng.

Ví dụ:

❌They’re choosing to take more interest in people online.

✅They are choosing to take more interest in people online.

❌I’m convinced that museums should charge an entrance fee for the sake of operation and development.

✅I am convinced that museums should charge an entrance fee for the sake of operation and development.

5. Hạn chế sử dụng “THERE IS, IT IS”

Hai cụm này có cấu trúc câu đơn giản. Bạn xài vẫn đúng nhưng đừng nên xài thường xuyên. Thay vào đó, bạn hãy đan xen với những cấu trúc câu khác.

Ví dụ:

❌There are a series of fiscal measures that the government has introduced to contain and mitigate the impact of the COVID-19 outbreak.

✅The government has introduced a series of fiscal measures to contain and mitigate the impact of the COVID-19 outbreak

❌It is crucial that the new and more infectious coronavirus strain is thoroughly researched.

✅The thorough research of the new and more infectious coronavirus strain is crucial.

Các bạn hãy lưu lại bài viết để cùng nhau luyện thi IELTS nha!

Nguồn: David Tran

001-messenger