Ielts Speaking Success – Skills Strategies and Model Answers

5.00 trên 5 dựa trên 3 đánh giá
(3 đánh giá của khách hàng)

125.000

Ielts Speaking Success: Skills Strategies and Model Answers giải thích rõ ràng các loại câu hỏi và chủ đề mới nhất được hỏi cho cả ba phần của Bài thi Nói IELTS. Hướng dẫn từng bước được đưa ra về cách trả lời các loại câu hỏi và chủ đề khác nhau được hỏi yrong bài kiểm tra.

Cuốn sách cũng cung cấp nhiều từ vựng và cấu trúc có thể được sử dụng để trả lời các chủ đề và loại câu hỏi khác nhau, cũng như có câu trả lời mẫu cho cả ba phần của bài kiểm tra.

Xem Chi Tiết
/* Remnove chat fb */
001-messenger