meta name="facebook-domain-verification" content="63z6eo84cp7mv85s24v68ju6jvo89s"/>
Posted on

SỨ MỆNH

Knowledge Sharing – Trao giá trị tri thức

TẦM NHÌN

  • Khẳng định vị thế dẫn đầu trong dòng sách ngoại ngữ
  • Chiếm lĩnh vị trí tiên phong trong dòng sách tham khảo
  • Cách tân và tái định vị dòng sách phát triển kỹ năng dành cho doanh nhân
  • Trở thành đối thủ của các đơn vị dẫn đầu về Kinh doanh online

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Trao giá trị tốt nhất trong khả năng và nguồn lực mình có cho Thế giới
  • Thay đổi cách nhận thức học tập, truyền cảm hứng phát triển cá nhân cho mọi người
  • Hình mẫu tiên phong trong việc trao giá trị
  • Đào tạo và phát triển cá nhân, đồng thời tạo hiệu suất công việc và thu nhập cao sánh ngang các nước phát triển
  • “ Lò” huấn luyện doanh nhân nội bộ

 

 

/* Remnove chat fb */ 001-messenger