Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh Du lịch

Những từ dưới đây là Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh Du lịch khi đi nghỉ hoặc ngày lễ. Các từ được phân loại thành các phần khác nhau tùy thuộc vào loại hình du lịch. Bạn sẽ tìm thấy các câu ví dụ cho mỗi từ để giúp cung cấp ngữ cảnh cho việc học, cũng […]

READ MORE
001-messenger