Đắc nhân tâm của Nguyễn Hiến Lê – sách help-self hay nhất mọi thời đại

How to win friends and influence people của Dale Carnegie là một trong cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Tại Việt Nam, sách được dịch ra với cái tên “Đắc nhân tâm” bởi Nguyễn Hiến Lê, trở thành cuốn sách gối đầu giường cho nhiều thế hệ. Cuốn sách help-self hay nhất mọi […]

READ MORE
001-messenger