Cuốn sách đầu tiên phát hiện quy tắc giúp nói tiếng Anh chuẩn chỉ trong 10 ngày

Với hơn 100 quy tắc đánh vần tiếng Anh, cuốn sách “Học đánh vần tiếng Anh” của tác giả Nguyễn Ngọc Nam có thể giúp độc giả nói tiếng Anh chuẩn và có ngữ điệu chỉ trong khoảng 10 ngày. Cuốn sách vừa được Công ty Cổ phần sách MCBooks tổ chức họp báo giới […]

READ MORE
001-messenger