Từ điển độc nhất vô nhị được trưng bày tại đường sách TP. HỒ CHÍ MINH

Vào tối ngày 21/3/2016, các cuốn từ điển nằm trong dự án từ điển độc nhất vô nhị của MCBooks và 5 vị họa sĩ hàng đầu của nền hội họa nước nhà là Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Phạm An Hải, Phan Cẩm Thượng Phạm Bình Chương, đã được trưng bày tại Đường sách […]

READ MORE
001-messenger