Posted on

Khi dự thi TOEIC, một trong những điều kiện tiên quyết để dành được tối đa điểm số đó là hiểu rõ về cấu trúc đề thi TOEIC.

Nắm được cấu trúc của bài thi TOIEC, bạn sẽ có chiến lược phù hợp, tiết kiệm được thời gian và dành trọn vẹn số điểm.

Cấu trúc bài thi TOEIC gồm bao nhiêu phần? Mỗi phần bao nhiêu câu? Mỗi câu được bao nhiêu điểm? Thời gian làm bài là bao nhiêu?

Có thể bạn quan tâm:

Phần A – TOEIC listening (nghe hiểu trong bài thi TOEIC):

Phần 1: Hình ảnh (Photographs)
Số lượng: 10 (từ câu 1 đến câu 10)
Tương ứng với mỗi bức ảnh, bạn sẽ được nghe 04 câu mô tả về nó. Nhiệm vụ của bạn là phải chọn câu mô tả đúng nhất cho bức ảnh.

Phần 2: Hỏi và trả lời (Question – Response)
Số lượng câu hỏi: 30 (từ câu 11 đến câu 40)
Bạn sẽ nghe một câu hỏi (hoặc câu nói) và 03 lựa chọn trả lời. Bạn phải chọn câu trả lời đúng nhất trong ba đáp án A-B-C.

Phần 3: Hội thoại ngắn (Short Conversations)
Số lượng câu hỏi: 30 (từ câu 41 đến câu 70)
Bạn sẽ nghe 10 đoạn hội thoại ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. Nhiệm vụ của bạn là chọn ra câu trả lời đúng nhất trong 04 đáp án của đề thi.

Phần 4: Bài nói chuyện ngắn (Short Talks)
Số lượng câu hỏi: 30 (từ câu 71 đến câu 100)
Bạn sẽ nghe 10 đoạn thông tin ngắn. Mỗi đoạn có 03 câu hỏi. Nhiệm vụ của bạn là chọn ra câu trả lời đúng nhất trong số 04 đáp án được cung cấp.

Phần B – TOEIC reading (đọc hiểu trong bài thi TOEIC):

Phần 5: Hoàn thành câu (Incomplete Sentences)
Số lượng câu hỏi: 40 (từ câu 101 đến câu 140)
Bạn cần phải chọn từ đúng nhất để hoàn thành câu.

Phần 6: Hoàn thành đoạn văn (Incomplete Text)
Số lượng câu hỏi: 12 (từ câu 141 đến câu 152)
Mỗi đoạn văn có 03 chỗ trống. Bạn phải điền từ thích hợp còn thiếu vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn đó.

Phần 7: Đọc hiểu (Reading Comprehension)
Số lượng câu hỏi: 48 câu (từ câu 153 đến câu 200)

Bài đọc đơn: 28 câu (từ câu 153 đến câu 180): Bạn sẽ đọc đoạn ngắn, hết mỗi đoạn văn sẽ có 2-5 câu hỏi.
Bài đọc kép: 20 câu hỏi (từ câu 181 đến câu 200): Bạn sẽ đọc 4 bài đọc kép, mỗi bài đọc kép có 2 bài đọc nhỏ và có 5 câu hỏi.

Cách thức tính điểm trong bài thi TOEIC :
Số điểm tối đa là 990 điểm. Số lượng 200 câu hỏi, trong đó 100 câu nghe và 100 câu viết.

Bạn trả lời sử dụng bút chì tô vào các lựa chọn A-B-C hoặc D vào phiếu trả lời. Thời gian làm bài là 120 phút.

Các bạn cần lưu ý: thang điểm TOEIC này không phải là thang quy đổi duy nhất mà có thể có sự khác biệt giữa các đề thi, tùy thuộc vào mức độ khó dễ của từng đề mà có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Xem thêm: Sách luyện thi TOEIC

One thought on “Những điều bạn cần biết về đề thi TOEIC hiện nay

  1. Pingback: Mẹo làm bài thi TOEIC đạt điểm cao – Công ty sách MCBooks

Comments are closed.

001-messenger