Posted on

Bạn đang ở giai đoạn nào của tình yêu, “fall for someone”; chuẩn bị “tie the knot” hay “get dumped”? 

Bạn có thể dễ dàng học thuộc 10 thành ngữ trong lĩnh vực tình yêu sau khi xem Infogaphic sau:

have a crush on someone phải lòng ai
Tie the knot làm đám cưới
Get dumped bị “đá”, bị chia tay
Blind date cuộc hẹn mà cả hai người không biết nhau từ trước
Love to pieces yêu tha thiết
Double date cuộc hẹn mà có hai cặp đôi tham gia
Fall for someone phải lòng ai đó
Find Mr. Right tìm thấy người đàn ông hoàn hảo dành cho mình
Pop the question cầu hôn
Go Dutch có một cuộc hẹn mà đồ ăn thức uống của ai người đó trả tiền

/* Remnove chat fb */
001-messenger