Posted on

Trình độ tiếng Nhật N1 là cấp độ cao nhất trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT và là cấp độ khó nhất. Với trình độ N1, có nghĩa là bạn đã có thể nghe – hiểu lưu loát và giao tiếp một cách nhanh chóng với người bản địa. Khi bạn đã đạt được trình độ N1 tiếng Nhật sẽ là lúc mở ra cho bạn những cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như những tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày.

Dưới đây là cách tính điểm JLPT N1 và số điểm cần đạt để đỗ N1 (bao nhiêu điểm thì đỗ N1). Mời các bạn cùng tham khảo!

Cấu trúc đề thi JLPT N1

Các phần thi

Cách ra đề

Thời gian

Tiêu đề Số câu

Mục tiêu

言語知識 ‐ 読解

(110 phút)

文字-語彙

1/ 漢字読み

6

Cách đọc những từ được viết trong đề thi bằng Hán tự

2/ 文脈規定

7

Tùy theo mạch văn, thí sinh tìm những từ được quy định phù hợp về mặt ngữ nghĩa là từ nào
3/ 言い換え類義 6

Thí sinh tìm những cách diễn đạt, những từ gần nghĩa với các từ đã cho trong đề thi

4/ 用法

6

Biết được từ đó sử dụng như thế nào trong các câu được đưa ra

文法

5/ 文の文法1

10

Có thể phán đoán được hình thức ngữ pháp nào phù hợp với nội dung câu văn

6/ 文の文法2

5

Có thể tạo được câu văn mạch lạc về mặt ý nghĩa và đúng cú pháp

7/ 文章の文法

5

Có thể phán đoán được câu nào phù hợp với dòng chảy của đoạn văn

読解

8/ 内容理解(短文)

4

Đọc và hiểu được nội dung của một văn bản khoảng 200 Hán tự, thể loại văn giải thích, chỉ thị,…với nội dung có liên quan đến công việc và cuộc sống

9/ 内容理解(中文)

9

Đọc nội dung của một văn bản khoảng 500 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích, hoặc tự luận, bình phẩm,…Nắm được khái quát cách suy nghĩ của tác giả, hiểu lý do, các mối quan hệ nhân quả,…

10/ 内容理解(長文)

4

Đọc nội dung của một văn bản khoảng 1000 chữ Hán tự, thể loại văn giải thích hoặc tự luận… Biết cách khái quát, nắm được cách suy nghĩ của tác giả

11/ 統合理解

3

Đọc nội dung của một số văn bản (khoảng 600 chữ Hán tự). Biết cách vừa tổng hợp, vừa so sánh đối chiếu

12/ 主張理解 (長文)

4

Đọc nội dung của một văn bản (khoảng 1000 chữ Hán tự), thể loại văn mang tính lý luận, trừu tượng như bình phẩm, xã luận… Nắm bắt được ý kiến, chủ trương cần truyền đạt trong tổng thể đoạn văn

13/ 情報検索

2

Có thể tìm ra những thông tin cần thiết trong các bản quảng cáo, tờ rơi, thông tin trong tạp chí, thương mại,… có khoảng 700 chữ Hán tự cơ bản

聴解

(60 phút)

1/ 課題理解

6

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Nghe và nắm bắt những thông tin cần thiết, giải quyết những chủ đề mang tính cụ thể và có thể biết được cái thích hợp tiếp theo là cái gì)

2/ ポイント理解

7

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Phải nghe cái đã được chỉ thị từ trước, có khả năng nghe và lược ra những điểm chính)

3/ 概要理解

6

Có thể hiểu được nội dung khi nghe một đoạn văn, một đoạn hội thoại (Từ đoạn hội thoại có thể hiểu được chủ trương, ý đồ của người nói)

4/ 即時応答

14

Nghe câu thoại ngắn chẳng hạn như một câu hỏi rồi chọn câu ứng đáp thích hợp

5/ 統合理解

4

Nghe một đoạn hội thoại dài, vừa hiểu nội dung vừa tổng hợp, so sánh các thông tin

Cách tính điểm JLPT N1

Tính điểm như thế nào khi so đáp án?

Có 2 điểm bạn cần lưu ý:

 • Điểm số cho mỗi câu là thứ chúng ta không biết (ví dụ không biết là 1 điểm hay 2 điểm)
 • Điểm thi của bạn sẽ được chuẩn hóa (等価 touka = đẳng hóa)

“Chuẩn hóa” là để làm cho các kỳ thi công bằng nhau, ví dụ cùng làm được số câu như nhau, nhưng kỳ thi mà nội dung khó hơn thì điểm sẽ cao hơn. Độ khó của kỳ thi có lẽ sẽ được tính theo phân bố điểm của toàn bộ thí sinh dự thi. Chúng ta không biết thuật toán để tính điểm của ban tổ chức kỳ thi và cách tính điểm không được công khai.

Do đó, chúng ta chỉ có thể tính gần đúng điểm số mà thôi.

Chúng ta có thể tính gần đúng điểm JLPT N3 dựa vào công thức
Chúng ta có thể tính gần đúng điểm JLPT N3 dựa vào công thức

Cách tính điểm N1 gần đúng:

 • Phần thi kiến thức ngôn ngữ (文字・語彙・文法) có 45 câu. Tổng điểm tối đa: 60.
 • Phần thi Đọc hiểu (読解) có 25 câu. Tổng điểm tối đa: 60.
 • Phần thi Nghe hiểu (聴解) có 36 câu (câu cuối có 2 câu). Tổng điểm tối đa: 60.

Giả sử bạn làm đúng mỗi phần là X, Y, Z câu, thì chúng ta sẽ tính gần đúng theo công thức sau:

<Số câu đúng> / <Tổng số câu> * <Tổng điểm, tức 60>

 • Kiến thức ngôn ngữ: (X / 45) * 60, sai số: ± 10 (từ -10 tới +10).
 • Đọc hiểu: (Y / 25) * 60, sai số: ± 6.
 • Nghe hiểu: (Z / 36) * 60, sai số: ±8.
 • Điểm gần đúng: (X / 45) * 60 + (Y / 25) * 60 + (Z / 36) * 60

Như vậy sai số tối đa sẽ là ± 24. Sai số trung bình có thể là ± (10/2 + 6/2 + 8/2) = ± 12. Ví dụ, bạn tính ra điểm là 95 điểm thì nhiều khả năng điểm thực của bạn sẽ từ 83 cho tới 107 (tính mức trung bình ± 12). Điểm thực của bạn sẽ biến thiên tối đa là từ 71 tới 119 (tính mức sai số tối đa ± 24). Cách tính sai số của SAROMA JCLASS xem ở phần chữ xanh ngay dưới đây. Chú ý là đây mới là sai số do tính trung bình, chứ còn chưa tính mức sai lệch do “chuẩn hóa” (等価 touka).

Cách tính sai số: Giả sử tính cho phần kiến thức ngôn ngữ. Có 45 câu mà 60 điểm nên sẽ có a câu là 1 điểm và (45 – a) câu là 2 điểm. Như vậy a * 1 + (45 – a) * 2 = 60 nên a = 30, tức là có 30 câu 1 điểm và 15 câu 2 điểm. Giả sử bạn làm được đúng x câu 1 điểm và y câu 2 điểm, thì số điểm đúng của bạn là (x * 1 + y * 2), nhưng theo cách tính gần đúng của JCLASS thì số điểm của bạn là (x + y) / 45 * 60 = (x + y) * 4 / 3. Như vậy sai lệch là (x * 1 + y * 2) – (x + y) * 4 / 3 = y * 2/3 – x / 3. Vì giá trị lớn nhất của y là 15 câu, giá trị lớn nhất của x là 30 câu, cho nên con số sai lệch này có giá trị biến thiên trong khoảng [15 * 2/3 – 0 / 3, 0 * 2/3 – 30/3] tức là ± 10.

Phần Đọc hiểu (câu 2 điểm và 3 điểm), Nghe hiểu (câu 1 điểm và 2 điểm) cũng tính tương tự và kết quả là ± 6 và ± 8.

Đề thi JLPT N1 tháng 7/2022

Dưới đây là đề thi JLPT N1 tháng 7 năm 2022. Các bạn hãy lưu về để ôn tập và luyện thi nhé!

Link tải: https://drive.google.com/file/d/17hZ08plgMydd84qDU2nHVYMvfQfHykkq/view?usp=sharing

Bao nhiêu điểm thì đỗ N1?

 • Điểm tối đa có thể đạt được: 180 điểm (cho mọi cấp độ).
 • Tổng điểm để đậu N1 là 100 điểm.
 • Điểm đậu mỗi phần thi (1) 言語知識 (gengo chishiki = kiến thức ngôn ngữ, gồm có chữ, từ vựng, ngữ pháp), (2) Đọc hiểu, (3) Nghe hiểu của các cấp độ N3, N2, N1 là 19 điểm.

JLPT N1 có giá trị như thế nào?

Trước hết trong đời sống, việc sở hữu tấm bằng N1, giúp bạn có thể đọc báo, xem phim, xem tin tức trên truyền hình, nghe các cuộc hội thoại từ thông thường cho đến chuyên môn nâng cao.

Đối với công việc – học tập, N1 sẽ đem lại nhiều cơ hội trong công việc hơn, ít nhất nó cũng là một “điểm cộng sáng giá” giúp bạn dễ dàng vượt qua vòng loại CV của nhà tuyển dụng.

Khi có N1 bạn hoàn toàn có thể xin việc tại bất cứ ngành nghề nào ở công ty Nhật miễn đúng trình độ và chuyên môn. Chưa kể có N1 thì việc du học Nhật Bản, xin học bổng hay học lên thạc sĩ, tiến sĩ… cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Ngoài ra, không quá khi nói N1 là một chứng chỉ có giá trị “tinh thần” cực kỳ to lớn. Với tấm bằng N1, bạn hoàn toàn có thể tự hào về bản thân bởi đây là minh chứng cho việc bạn đã trải qua một quá trình học tập gian khổ mà không phải ai cũng có thể kiên trì để đi đến được đây.

Khi đạt N1, yêu cầu bạn phải nghe hiểu các thông tin trên báo đài tiếng Nhật và đọc, diễn đạt lại các thể loại văn học theo nhiều chủ đề khác nhau. Để đạt được N1 không phải quá khó nhưng cũng không hề dễ như khi bạn lấy tấm bằng N3, N2. Bằng chứng là có rất nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật nhưng cũng mất rất nhiều thời gian, số lần thi có khi lên tới 4,5 lần mới có thể lấy được bằng N1. Bởi để thi đỗ N1, trung bình bạn cần biết khoảng 2000 từ Kanji, 10.000 từ vựng và học trong khoảng 900 giờ. Đó là lý do N1 khiến nhiều bạn nản chí và bỏ cuộc tiếng Nhật. Dẫu biết không dễ dàng, nhưng mọi thứ đều có thể đạt được khi bạn có lộ trình học rõ ràng và đủ quyết tâm.

Trên đây là toàn bộ thông tin bạn cần biết về JLPT N1, bao gồm cách tính điểm và bao nhiêu điểm thì đỗ N1.

Để đỗ N1 JLPT không hề dễ dàng một chút nào, tuy nhiên nếu đạt được chứng chỉ này, chắc chắn nghề nghiệp và tương lai của bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.

Hiện tại, Mcbooks đang có bộ sách luyện thi tiếng Nhật cực chất lượng được mua bản quyền từ Nhật Bản. Các bạn có nhu cầu mua sách, vui lòng inbox cho chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi giảm giá lên tới 28%.

Mcbooks tự hào là nhà xuất bản sách học tiếng Nhật hàng đầu tại Việt Nam.

Mcbooks.vn

/* Remnove chat fb */
001-messenger