Posted on
Cùng xem lại những khoảnh khắc của bữa tiệc sinh nhật tháng 3 vô cùng hoành tráng của MCBooks nha! Đúng với chủ đề: Ngày Hạnh Phúc, bữa tiệc sinh nhật của chúng ta ngập trong tiếng cười và niềm vui của các thành viên.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, bánh ngọt, bóng bay và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bóng bay và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bóng bay, trong nhà và văn bản cho biết 'SONY'
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà
Có thể là hình ảnh về đang ngồi, bóng bay, thực phẩm và trong nhà
Thay mặt MCB Group, chúc các thành viên tháng 3 sinh nhật vui vẻ, sớm hoàn thành 4 mục tiêu của cuộc đời mình ❤
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, bóng bay và trong nhà
/* Remnove chat fb */
001-messenger