Posted on
Thật hiếm khi có dịp cả chi nhánh miền Nam và miền Bắc của MCB Group cùng nhau hội ngộ tại thủ đô Hà Nội xinh đẹp, trong một ngày trời nắng đẹp 🌤
Có thể là hình ảnh về 19 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, bóng bay và trong nhà
Tình cảm của các anh chị em đại gia đình MCB dành cho nhau luôn ấm áp và chân thành như thế, cho dù khoảng cách địa lý có xa xôi cách trở nhưng chúng ta vẫn là một gia đình đối với nhau 💞💞
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, bóng bay và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, bóng bay và trong nhà
Có thể là hình ảnh về đang đứng, bóng bay và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, bóng bay và trong nhà
Có thể là hình ảnh về đang đứng, bàn, bóng bay và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, bóng bay, trong nhà và văn bản cho biết 'MƯNG NAMBAC P HỘINGỘ NGỘ'
Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi, trong nhà và văn bản cho biết 'MƯNG NAMBAC HỘI NGỘ'
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, bóng bay, trong nhà và văn bản cho biết 'MỪNG NAM BẮC HỘINGỘ'
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, bóng bay và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và bóng bay
Mong rằng sớm sẽ có dịp cả 2 chi nhánh chúng ta lại được cùng nhau vui vẻ ấm áp như thế này nha 😍
/* Remnove chat fb */
001-messenger