Posted on

Giáo dục có một vai trò rất quan trọng đối với vận mệnh của đất nước. Giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng, đây là nhân tố then chốt, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Không chỉ Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới cũng đều đặt rất nhiều sự quan tâm vào lĩnh vực giáo dục. Nhưng trong một vài tình huống trò chuyện với người nước ngoài, bạn muốn trao đổi thông tin về việc học tập để nâng cao tri thức, nhưng bạn lại không biết nên nói thế nào?

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về các mẫu cầu để nói về điều này nhé.

I. Một số cấu trúc câu thông dụng về chủ đề giáo dục trong tiếng Anh

 1. Bạn thường xuyên nói tiếng Anh như thế nào?

Bạn thường xuyên học tiếng Anh như thế nào?

How often do you study English?

Istudy + mức độ thường xuyên học.

Ví dụ:

 • How often do you study English?
 • Bạn thường xuyên học tiếng Anh như thế nào?
 • I study English every day.
 • Tớ học tiếng Anh hàng ngày.
Một số từ vựng thông dụng về chủ đề giáo dục trong tiếng Anh
 1. Bạn học tiếng Anh bằng cách nào?

Bạn học tiếng anh bằng cách nào?

How do you study English?

I + cách mà bạn học.

Ví dụ:

 • How do you study English?
 • Bạn học tiếng Anh bằng cách nào?
 • I take an online course with native speakers.
 • Tớ tham gia một khóa học trực tuyến với người bản ngữ.
 1. Tại sao bạn lại thích học môn học đó?

Tại sao bạn lại thích học môn học đó?

Why do you like to study that subject?

Because + lý do.

Ví dụ:

 • Why do you like to study that subject?
 • Tại sao bạn lại thích học môn học đó?
 • Because I want to broaden my knowledge.
 • Bởi vì tớ muốn mở rộng kiến thức của tớ.
 1. Bạn học trường nào?

Bạn học trường nào vậy?

Which university do you study?

Istudy at + tên trường.

Ví dụ:

 • Which university do you study?
 • Bạn học trường nào vậy?
 • I study at RMIT University.
 • Tớ học Đại Học RMIT.
Một số cách diễn đạt thường sử dụng về chủ đề giáo dục
 1. Bạn học những môn nào?

Bạn học những môn nào?

What subjects do you study?

I study + môn học.

Ví dụ:

 • What subjects do you study?
 • Bạn học những môn nào?
 • I study many subjects such as Maths, Literature, English.
 • Tớ học rất nhiều môn như Toán, Văn, Anh.
 1. Môn học yêu thích của bạn?

Môn học yêu thích của bạn là gì?

What is your favorite subject?

My favorite subject is + môn học bạn yêu thích.

Ví dụ:

 • What is your favorite subject?
 • Môn học yêu thích của bạn là gì?
 • My favorite subject is English.
 • Môn học yêu thích của tớ là tiếng Anh.

II. Một số mẫu câu thông dụng về chủ đề giáo dục trong tiếng Anh

 1. Khi nói về lý do vì sao bạn thích học một môn nào đó, thì bạn hãy dùng từ “because và đưa ra lý do vì sao bạn thích học môn đó. Bạn có thể tham khảo những cụm từ dưới đây nhé:

it’s interesting. (Nó thật thú vị)

Ví dụ:

I like studying History because I can get more knowledge about History.

Một số mẫu câu thông dụng về chủ đề giáo dục trong tiếng Anh

get more knowledge (có thêm kiến thức)

Ví dụ:

Tớ thích học môn lịch sử bởi vì tớ có thể biết thêm nhiều kiến thức về Lịch sử.

easy for me to get a good job. (dễ dàng cho tớ có một công việc tốt)

Ví dụ:

I like English because it is easy for me to get a good job.

Tớ thích tiếng Anh và tiếng Anh giúp tới dễ dàng một công việc tốt.

help me be smarter (giúp tớ thông minh hơn)

 1. Khi bạn muốn chia sẻ về phương pháp bạn học tiếng Anh, bạn có thể tham khảo một số cách diễn đạt dưới đây:

read English comic books. (đọc truyện tranh tiếng anh)

Ví dụ:

 • I often learn English by reading English comic books.
 • Tớ thường học tiếng Anh bằng cách đọc truyện tranh tiếng Anh.

watch English films without subtitles (xem phim Tiếng Anh không cần phụ đề)

Ví dụ:

 • I watch English films without subtitles.
 • Tớ xem phim tiếng Anh mà không có phụ đề.

write down new words many times (viết lại các từ mới nhiều lần)

Ví dụ:

 • She often writes down new words many times to remember them.
 • Cô ấy thường viết lại các từ mới nhiều lần để nhớ chúng.
 1. Khi nói về thời gian ôn bài hoặc làm bài tập, bạn có thể tham khảo các cụm từ chỉ thời gian sau:

after class: sau giờ học

Ví dụ:

 • I do my homework after class.
 • Tớ làm bài tập về nhà sau giờ học.

before dinner: Trước bữa tối.

Ví dụ:

 • I do my task before dinner.
 • Tớ làm bài tập trước bữa tối.

in the early morning/ afternoon/ dinner: vào sáng sớm/ buổi chiều/ buổi tối.

Ví dụ:

 • I do my research in the evening.
 • Tớ làm bản nghiên cứu vào buổi tối.
 1. Một số cách diễn đạt khi nói về phương pháp học tập.

Review the lesson: Ôn lại nội dung bài học

Ví dụ:

 • I always review the lesson after class.
 • Tớ luôn ôn lại nội dung bài học sau giờ học.

Make a study plan: Lập kế hoạch học tập

Ví dụ:

 • I always make a study plan to help save my time.
 • Tớ luôn lập một kế hoạch học tập để giúp tiết kiệm thời gian của tớ.

Highlight helpful information, so it’s easy to remember important parts: Tô đậm các thông tin hữu ích để dễ nhớ các phần quan trọng.

Ví dụ:

 • When I read books, I often highlight helpful information, so it’s easy to remember important parts.
 • Khi tớ đọc sách, tớ thường tô đậm các thông tin hữu ích để dễ dàng nhở các phần quan trọng.

III. Đoạn văn mẫu về chủ đề giáo dục trong tiếng Anh

Hi everyone, my name is Nam. I am a student at National University. My major is English language. English is the most common language, and we use it to communicate with other people from all around the world. Some people think that English is very difficult to learn, so I want to share some useful tips to learn English better. I read many English books for beginners. Moreover, I also take some online courses to improve my english skills. Practicing English every day is the most important thing to learn English better. I hope that these tips will help you and always remember that “No pain no gain”.

Xin chào tất cả mọi người, tớ tên là Nam. Tớ là sinh viên trường Đại học Quốc gia. Chuyên ngành của tớ là ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất và chúng ta sử dụng nó để giao tiếp với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người nghĩ rằng tiếng Anh rất khó học, vì vậy tớ muốn chia sẻ một vài lời khuyên hữu ích để học tiếng Anh tốt hơn. Tớ đọc nhiều sách tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Hơn nữa, tớ cũng tham gia một số lớp học trực tuyến để cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình. Luyện tiếng Anh hàng ngày là một phần quan trọng để học tiếng Anh tốt hơn. Tớ mong rằng những lời khuyên này sẽ giúp ích được cho bạn và hãy luôn nhớ rằng “Có công mài sắt, có ngày lên kim”.

Chủ đề Giáo dục trong Tiếng Anh – Education là một trong những chủ đề trong cuốn Crushing English của Mcbooks. Các bạn quan tâm vui lòng click vào đây để xem chi tiết sách và giá.

Những thông tin về sách và kiến thức tiếng Anh cũng được Mcbooks được cập nhật hàng ngày trên fanpage Mcbooks. Like page để cập nhật kiến thức tiếng Anh miễn phí nữa nha!

Mcbooks.vn

001-messenger