Posted on

Các tháng trong tiếng Anh là những từ vựng cơ bản bạn cần phải nắm chắc khi bắt đầu học tiếng Anh. Về cơ bản, các tháng trong tiếng Anh khá dễ học và dễ nhớ, nhưng lại có cách phát âm khác nhau về giọng Anh và giọng Mỹ.

Dưới đây là từ vựng các tháng trong tiếng Anh có kèm theo từ viết tắt, phiên âm và cả hướng dẫn phát âm chuẩn các từ này theo giọng Anh và giọng Mỹ.

Hãy cùng Mcbooks học các từ vựng về tháng trong tiếng Anh nhé!

Tháng 1 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan [‘dʒænjʊərɪ]
Tháng 1 trong tiếng Anh là gì?
Tháng 1 trong tiếng Anh là gì?

Cách phát âm từ January

Cách phát âm từ January theo giọng Anh: ja·nyoo·uh·ree

Nghe hướng dẫn phát âm tiếng Anh từ January theo giọng Anh tại đây

Cách phát âm từ January của người Mỹ: jan·yoo·eh·ree

Nghe hướng dẫn phát âm tiếng Anh từ January theo cách phát âm của người Mỹ tại đây

Tháng 2 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 2 February Feb [‘febrʊərɪ]

 

Tháng 2 tiếng Anh là gì?
Tháng 2 tiếng Anh là gì?

Cách phát âm từ February

Cách phát âm từ February theo giọng Anh: feh·byoo·uh·ree

Nghe hướng dẫn phát âm từ February theo giọng Anh tại đây

Cách phát âm từ February của người Mỹ: feh·byoo·eh·ree

Nghe hướng dẫn phát âm từ February của người Mỹ tại đây

Tháng 3 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 3 March Mar [mɑrtʃ /mɑːtʃ]

 

Tháng 3 tiếng Anh là gì?
Tháng 3 tiếng Anh là gì?

Tháng 4 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 4 April Apr [‘eɪprəl]

 

Tháng 4 tiếng Anh là gì?
Tháng 4 tiếng Anh là gì?

Tháng 5 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 5 May May [meɪ]

 

Tháng 5 tiếng Anh là gì?Tháng 5 tiếng Anh là gì?
Tháng 5 tiếng Anh là gì?

Cách phát âm từ May

Cách phát âm từ May theo giọng Anh: mei

Nghe hướng dẫn phát âm từ May theo giọng Anh tại đây

Cách phát âm từ May của người Mỹ: mei

Nghe hướng dẫn phát âm từ May của người Mỹ tại đây

Tháng 6 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 6 June Jun [dʒuːn]
Tháng 6 tiếng Anh là gì?
Tháng 6 tiếng Anh là gì?

Cách phát âm từ June

Cách phát âm từ June theo giọng Anh: joon

Nghe hướng dẫn phát âm từ June theo giọng Anh tại đây

Cách phát âm từ June của người Mỹ: joon

Nghe hướng dẫn phát âm từ June của người Mỹ tại đây

Tháng 7 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 7 July Jul [/dʒu´lai/]
Tháng 7 tiếng Anh là gì?
Tháng 7 tiếng Anh là gì?

Cách phát âm từ July

Cách phát âm từ July theo giọng Anh: juh·lai

Nghe hướng dẫn phát âm từ July theo giọng Anh tại đây

Cách phát âm từ July của người Mỹ: juh·lai

Nghe hướng dẫn phát âm từ July của người Mỹ tại đây

Tháng 8 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 8 August Aug [ɔː’gʌst]
Tháng 8 tiếng Anh là gì?
Tháng 8 tiếng Anh là gì?

Tháng 9 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 9 September Sep [sep’tembə]
Tháng 9 tiếng Anh là gì?
Tháng 9 tiếng Anh là gì?

Cách phát âm từ September

Cách phát âm từ September theo giọng Anh: sep·tem·buh

Nghe hướng dẫn phát âm từ September theo giọng Anh tại đây

Cách phát âm từ September của người Mỹ: suhp·tem·br

Nghe hướng dẫn phát âm từ September của người Mỹ tại đây

Tháng 10 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 10 October Oct [ɒk’təʊbə]
Tháng 10 tiếng Anh là gì?
Tháng 10 tiếng Anh là gì?

Cách phát âm từ October

Cách phát âm từ October theo giọng Anh: ok·tow·buh

Nghe hướng dẫn phát âm từ October theo giọng Anh tại đây

Cách phát âm từ October của người Mỹ: aak·tow·br

Nghe hướng dẫn phát âm từ October của người Mỹ tại đây

Tháng 11 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 11 November Nov [nəʊ’vembə]
Tháng 11 tiếng Anh là gì?
Tháng 11 tiếng Anh là gì?

Cách phát âm từ November

Cách phát âm từ November theo giọng Anh: now·vem·buh

Nghe hướng dẫn phát âm từ November theo giọng Anh tại đây

Cách phát âm từ November của người Mỹ: now·vem·br

Nghe hướng dẫn phát âm từ November của người Mỹ tại đây

Tháng 12 tiếng Anh là gì?

Tháng Tiếng Anh Viết tắt Phiên âm
Tháng 12 December Dec [dɪ’sembə]
Tháng 12 tiếng Anh là gì?
Tháng 12 tiếng Anh là gì?

Cách phát âm từ December

Cách phát âm từ December theo giọng Anh: duh·sem·buh

Nghe hướng dẫn phát âm từ December theo giọng Anh tại đây

Cách phát âm từ December của người Mỹ: duh·sem·br

Nghe hướng dẫn phát âm từ December của người Mỹ tại đây

Với những hướng dẫn cực chi tiết trên, Mcbooks chắc hẳn bạn đã có thể nhớ ngay các tháng trong tiếng Anh và cách phát âm của chúng rồi đúng không nào?

Hãy chờ đón những bài viết tiếp theo của chúng tôi để học cách phát âm những từ vựng cơ bản khác nữa nhé!

Chúc các bạn thành công trên hành trình chinh phục tiếng Anh của mình.

>> Tham khảo ngay hơn 100 đầu sách học tiếng Anh của Mcbooks để tìm cho mình một cuốn sách giúp bứt phá khả năng học tiếng Anh của bạn ngay hôm nay!

Mcbooks.vn

/* Remnove chat fb */ 001-messenger