Rèn Luyện Ý Chí Chiến Thắng Cùng Shark Robert Herjavec

Rèn luyện ý chí chiến thắng cùng Shark Robert Herjavec – Hãy làm tất cả để trở nên vĩ đại

Có hàng ngàn người có ý tưởng hay, hàng trăm người start up nhưng thành công được thì không đáng kể. Khởi nghiệp và duy trì được công việc kinh doanh chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu bạn đang khởi nghiệp từ tay trắng thì đừng nên bỏ qua cuốn rèn luyện ý chí […]

READ MORE
001-messenger