Báo chí và truyền thông nói gì về cuốn sách “Đắc nhân tâm” của Nguyễn Hiến Lê?

“How to win friends and influence people” – một tác phẩm kinh điển bản chạy nhất thế giới. Tại Việt Nam, cuốn Đắc nhân tâm của Nguyễn Hiến Lê là bản dịch đầu tiên và thành công nhất. Ông được coi là “tượng đài văn hóa” trong trong sự nghiệp viết. Bởi vậy, ngay khi […]

READ MORE
001-messenger